آغاز فاز سرتاسری واکسیناسیون علیه تب برفکی همزمان در ۱۷ استان کشور  

سری |واکس

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی از آغاز فاز سرتاسری واکسیناسیون علیه تب برفکی همزمان در ۱۷ استان کشور  خبر داد.

به گزارش اخبار ورزشی، رضا اسدی مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای سازمان دامپزشکی کشور گفت: پیرو تغییرات صورت گرفته در برنامه راهبردی تب برفکی که مبتنی بر وضعیت بیماری در مناطق واستانهای کشورو مطالعات تحلیلی آینده گر ترسیم گردیده است کشور به دومنطقه تقسیم بندی گردید و زمان فاز یک و دو واکسیناسیون تب برفکی در دام سبک و سنگین در دومنطقه کشور متفاوت درنظر گرفته شده است در کنار آن شهرستانها و واحدهای اپیدمیولوژیک پرخطر که تعداد رخداد بیماری درآنها نسبت به سایر مناطق بیشتر باشد نیز شناسایی و بصورت سه مرحله ایی در طول سال تحت ایمنی زایی قرار می گیرند.

اسدی گفت: از مورخ دهم تیرماه سالجاری فاز یک واکسیناسیون سرتاسری بر علیه بیماری تب برفکی در ۱۷ استان کشور بطور همزمان به مرحله اجراء و عملیاتی گردیده است و این طرح تا مورخ دهم شهریور ادامه خواهد داشت. در این برنامه دامهای سنگین و سبک روستایی و عشایری بصورت رایگان با استفاده از اکیپ های مایه کوبی دولتی و بخش خصوصی بر علیه بیماری تب برفکی ایمن سازی می شوند .

وی افزود: به منظور همسان سازی ایمنی بین دامداریهای صنعتی و غیر صنعتی الزامی برای انجام مایه کوبی همزمان در دامداریهای صنعتی نیز اعلام گردید و براساس آن دامداریهای صنعتی با استفاده از توان خود نسبت به واکسیناسیون بایستی اقدام نمایند . 

اسدی خاطر نشان کرد برنامه ریزی فعلی کنترل و پیشگیری از بیماری تب برفکی طوری ترسیم و چارچوب بندی شده است که از ایجاد رخدادهای سینوسی در طول سال جلوگیری می گردد و در این صورت کنترل و جلوگیری از افزایش کانون ها بهتر و با ضریب اطمینان بیشتری صورت می پذیرد .

مدیرکل دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای دامی سازمان دامپزشکی در ادامه گفت انجام اقدامات تشدیدی در تردد دام، برگزاری دوره های آموزشی ترویجی، برقراری سیستم مراقبت فعال  از دیگر اقداماتی است که در قالب برنامه ملی انجام می شود.

 انتهای پیام 

دکمه بازگشت به بالا