اقتصادی

آیین نامه ارتقای اساتید چندوجهی شود تا پاسخگوی نیاز‌ها باشد!

معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت‌وگو با آنا:

آیین نامه ارتقای اساتید چندوجهی شود تا پاسخگوی نیاز‌ها باشد!

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: آیین نامه ارتقای اساتید نباید تک بعدی باشد، بلکه چند وجهی بودن آن باید مدنظر قرار گیرد تا پاسخگوی نیاز‌های حال و آینده در خصوص ارتقای اساتید باشیم.

پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری درباره آیین نامه ارتقای اساتید اظهار کرد: مسیر آیین نامه ارتقای اساتید بر اساس اولویت‌های مدنظر به درستی در حال تغییر است. 

وی افزود: در حال حاضر علم و فناوری جهان با نیمه عمر خیلی کوتاه و تغییرات مداوم و مکرر زیاد رو به رو است؛ بنابراین اگر نتوانیم آیین نامه‌ها را بر اساس تغییرات سریع به روز رسانی کنیم، مطمئنا از مقاصد پیش رو دور می‌مانیم. 

صالحی تصریح کرد: بروز رسانی آیین نامه ارتقای اساتید متناسب با فناوری‌های جدید با همکاری ذی نفعان در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال انجام است و باید در هیئت ممیزه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها نگاه این اعضا بیشتر به موضوعات مورد توجه معطوف واقع شود یا ترکیب اعضای هیئت ممیزه در قالب جوانب مختلف تولید علم، طرح‌های ارتباط با صنعت و جامعه، حضور در شرکت‌های دانش بنیان و تولید محصول، اثرگذاری در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و … قرار گیرد. 

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: آیین نامه ارتقای اساتید نباید تک بعدی باشد، بلکه چند وجهی بودن آن باید مدنظر قرار گیرد تا پاسخگوی نیاز‌های حال و آینده در خصوص ارتقای اساتید باشیم.

دکمه بازگشت به بالا