اقتصادی

اتحادیه اروپا تحریم‌های ترکیه را تمدید کرد

فدراسیون آروبا با شواهدی دال بر فعالیت اکتشافی ترکی خود، در منطقه شرقی دیایی، شهر خود، طرحی با تمدید ممنوعیت آن در ترکیه برای مدتی.

به گزارش اخبار ورزشی، دیر پیانیایی که رز سهشنبه میانجی شورا آروبا سادر هادل، فدراسیون اروپایی فوران گرافت تاریمهای برافراشته آثاری در ترکی dre 2020 را با با کارگردانی فعالیت های آنکارا در ت. چاپ بیست و سوم.

کجای اقدامات تحریمی از جمله مهمونیت صفر برای دو مقام شرکت نفت ترکیه (TPAO)، بن بست کاردن درایه ها و مهمانت سرمایه گذاری آنها آست.

تابو کجاست شمیل محمد آکالین، معاون و عضو هیئت مدیره نفت ترکیه و علی نام اوغلو، دستیار تحقیق بخش، نفت ترکیه، مسئول برنامه ریزه، و ریاست و انجمن کراچی در آدیریکت است.

PIAM END

دکمه بازگشت به بالا