اقتصادی

احضار سفیر فرانسه به وزارت امور خارجه ایران

با انتقال از وزارت امور خارجه ایران، با حضور مدارک غیر قابل قبول وزیر امور خارجه فرانسه در شورای هزاره و تصحیح تعداد مداخلات داخلی شورای فوق در مقابل تحولات جمهوری اسلامی ایران، نیکلا راش، سفیر فرانسه در تهران، مقایسه حضور امروز در وزارت امور خارجه را در خارج از کشور آورده است.

در این جلسه مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اتهام توهین به مقدسات و مبنای مقامات فرانسوی علیه وی مانند شورمن و غیرقابل قبول بودن، کفرآمیز بودن و محکومیت شدید دخالت های وی نسبت داده شد.

تاکید بر استفاده نادرست از ابزاری و دوگانه توسط فرانسه و برخی به عنوان محققان اروپایی در موضوع حقوق بشر که برای جمهوری اسلامی ایران عمیقاً مایه تأسف و غیرقابل قبول و بنابراین ضروری است زیرا مسیری نادرست است. اصلاح کناند.

علاوه بر این، با ادعای رویکردهای به عنوان طرف خود و استدلال او نیز تأیید شد که او سرشار از حقوق پر از تناقض است و برای طرح ادعاهای حقوق بشری فاقد شایستگی و اختیار است.

سفیر فرانسه در پاریس

310310

دکمه بازگشت به بالا