امید ۳۱ درصد مردم به بهبود شرایط اقتصادی با تغییر دولت

اقتصاد |بهبود شرایط

بر اساس نتایج یک نظرسنجی در خصوص اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم، ۳۱ درصد پاسخگویان معتقدند که با تغییر دولت، وضعیت اقتصادی بهتر (۲۹.۶ درصد) یا خیلی بهتر (۱.۴ درصد) خواهد شد.

به گزارش اخبار ورزشی، طبق اعلام مرکز افکارسنجی سرمایه، در خصوص اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم، ۳۱ درصد پاسخگویان معتقدند که با تغییر دولت، وضعیت اقتصادی بهتر (۲۹.۶ درصد) یا خیلی بهتر (۱.۴ درصد) خواهد شد. در مقابل تعداد افرادی که معتقدند با تغییر دولت وضعیت اقتصادی بدتر یا خیلی بدتر خواهد شد، مجموعا ۲۴.۳ درصد بوده است.

۳۱.۷ درصد هم معتقدند که وضعیت اقتصادی کشور با تغییر دولت تغییری نخواهد کرد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی، می توان گفت که تعداد افراد امیدوار به بهبود شرایط اقتصادی با تغییر دولت بیش از افراد ناامید است.

این نظرسنجی به صورت تلفنی در سراسر کشور و با تعداد نمونه ۸۰۰ نفری گرفته شده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا