توضیحات جدید باشگاه پرسپولیس درباره پرونده برانکو

مهدی خواجووند در پاسخ به نگرانی های رسانه های اجتماعی درباره اقدام قانونی این باشگاه در پرونده برانکو ایوانکوویچ ، اظهار داشت: انجام دهید. این باشگاه حتی از فیفا درآمد کسب کرد. با توجه به ارسال لایحه ، این کار امروز ، سه شنبه ، در مهلت قانونی انجام می شود. شاید دلیل نگرانی محاسبه روزها باشد ، زیرا مهلت 21 روزه با روز کاری تعیین می شود. با این حال ، ضبط این موارد برای هواداران آسان است و هیچ چیز برای نگرانی وجود ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه برانکو ایوانکوویچ که برنامه ای برای مذاکره ندارد و باشگاه باید این موضوع را با وکیل خود حل کند ، ادامه داد: تأکید باشگاه بر مذاکرات و مصالحه است ، اما به احتمال زیاد این امر نیاز به تعدادی شرایط دارد. طرف مقابل همچنین می خواهد مذاکره کند و سازش کند ، و من درباره آن زیاد نمی گویم.

مدیر امور حقوقی پرسپولیس همچنین با تکرار شایعات مذاکره با بودیمر اظهار داشت: همانطور که گفتم ، نظر مدیریتی این باشگاه تأکید و مذاکره بیشتر بر مذاکرات و مصالحه احتمالی است. اما من مسئولیت های قانونی نیز دارم. ما سعی می کنیم هر دو را همزمان ببینیم. در این حالت ، ما در حال انتخاب داور هستیم. سرانجام ، تصمیم به پیگیری پرونده به عنوان مدیرعامل در C.A.S گرفت. در همین رابطه نامه هایی دریافت کرده ایم که پاسخ های مناسب ارسال شده است و منتظر نظرات دادگاه های ورزشی هستیم.

مهدی خواجووند همچنین در مورد آخرین تحولات در مورد کالدرون و دستیارانش صحبت کرد و افزود: در این رابطه با توجه به صورتحساب و اعلام فیفا ، ما در حال تصمیم گیری در مورد کمیته تعیین وضعیت هستیم.

256 43

خروج از نسخه موبایل