اقتصادی

جواز فینال با پیروزی برابر کره‌جنوبی صادر شد

گوانان ایران DR بحرین جهانی شادند

تیم ملی ولیبال گوانان ایران با شست کار جنوب در ددار نیما نیهای راغاباتای قهرمانی گوانان آسیا در قدیم دیدار دیدار نیهی که مسابقات، سحامیه راگاباتای جهانی سال 2023 را توسط داست اورد.

به گذرش گروه ورزش خبر گذری آنا، تیم ملی ولیبال گوانان ایران در مرحله نیما نهایی راگاکاتای گوانان آسیا ساعت 20:30 دقیقه امروز دارای پالایشگاه های تیم کاره، ریفت جنوبی و 3 برام راه شان عین است. جوانان خشورمان فردا ساعت 20:30 باربر تیم ملی هند پرای گین مقام قهرمانی بازی خواهان کرد.

آهنگسازی علی تم ایران را در این بازی آرشیا به نژاد، امیرمحمد گلزاده، پوریا خانزاده، یونس جوان، یوسف کاظمی، عرفان نوروزی و سجاد جولودریان تشکیل دادا بود.

در ابتدا اولی ایران با نتیجه 2 انگلیسی به عنوان یک شرف پیسافتد اما شما مشکوک هستید که امتیاز چوب کره جنوبی را دارید و کردها را اضافه می کنید. حر دو تیم تا امتیاز 20 راغابات پایاپایی دشتند و گوانان کشور 22 بیر 20 از حریف پیشی گرافتند تا سراپی جنوبی کاری به وقت استراحت باگرد. در پایان تیم ایران اولین نفری بود که توانست با نتیجه 25 فروردین 22 پیروز به پایان برسد.

دوست دم همان ایران و کره جنوبی است که امتیاز راگ آباد نازدکی دشتند و امتیاز باربر بودند را گرفته اند. در مورد امتیاز پیاپی تم ایران به عنوان دفاع از روی تور توسط داست آمد در نتیجه بازی را 6 پیر 4 توسط Sod of Iran Changing Dad. این امتیاز با 3 امتیاز تیم رشید تا ایران 8 ماشین 6 تن حرف پیش بیفد.

Run adam tim kar Where is a comma my privilege ra jubran kurd ta du tim dar franchise 12 praber shunde. Hated by Defense روی تور نان تست امتیازات خود را پچتر کیند و 16 بر 14 از ایران پش بیفتد. فرانچایز 18 پاد که ایران تنست با کاین و برابر چود و در پربری تا فرانچایز 20 ادام دشت.

کسب امتیاز آفت و میانجیگری تیم ایران، تنش آفرین جنوب کشور، استراحت در کانادا. اجرا آدام تایم حریف توست با کمک ظنین داوری داست دم را با نتیجه 26 بر 24 به سود خود به پایان پراسند.

دوست سوم راتم ایران، باتر زمانی است، جنوب منطقه آغاز کرد و حاصل آن پیوند 5 پیست انگلیس و 10 بیر 3 از حریفش پیشی پیوند است. کجا امتیاتی پیشار هم شاد و ایران 14 بیر 5 از حریف پیش پیوند.

زمانی که ایران دارای فرنچایز 19 رشید کرهایها تنها 9 فرنچایز دشت و اجرا پایان شاگردان مومنی مقدم از کجا شروع کردی رابا نتیجه 25 بار 17 پیروز شادند.

قسمت آخر چهارم ایران و ابتدای 2

پایانی که با امتیاز 25 بار 19 19 شروع کردم به نفع تیم ملی گوانان کاشورمن پایان رشید تا پا در نتیجه سه بریک راهی دیدار نهایی راغاباتای قهرمانی گوانان آسیا چود.

دکتر دیگر ددار مرحله نیمنیهای تیم ملی هند سه بیرکک تایلند را شست داد تا حریف تیم ملی گوانان ایران مسابقه دکتر نهایی چود.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا