حفاظت از مراتع و ممانعت از تخریب این منابع باارزش، نیازمند عزم و تلاش جدی می باشد

به گزارش خبرگزاری اخبار ورزشی استان سمنان ،دراین جلسه علی ترابی معاون فنی اداره کل عنوان کرد:حفاظت از مراتع و ممانعت از تخریب این منابع باارزش، نیازمند عزم و تلاش جدی و اقدامات مناسبی است که استفاده پایدار و مدیریت جامع و یکپارچه مراتع فراهم گردد و این اقدامات و برنامه ریزیها باید به گونه ای باشد که بهره برداری بهینه و پایدار از مراتع در کنار رفع نیازها و شرایط بهره برداران صورت گیرد. علی ترابی معاون فنی اداره کل اظهار داشت: شناخت مشکلات و چالشها و متعاقبا ارائه راهکارهای مدیریتی در مراتع، زمینه استفاده از پتانسیل ها و کارکردهای مختلف در عرصه های وسیعی از اکوسیستم های مرتعی را فراهم کرده و دستیابی به توسعه پایدار مراتع را تسهیل خواهد کرد. محمد علی رضایی رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سمنان در حاشیه جلسه بررسی مشکلات مراتع شهرستان سمنان گفت: توسعه گیاهان دارویی مرتعی، زمینه اشتغال زایی در سال مهار تورم و رشد تولید را به همراه خواهد داشت. محمد علی رضایی افزود: استفاده ناپایدار از ذخائر و عرصه های منابع طبیعی که بدون دخالت انسان به وجود آمده است باعث تخریب و نابودی آن ها خواهد شد . حفظ و توسعه تنوع زیستی با احیاء و توسعه گونه های بومی و بهره برداری اصولی از آن باعث حفاظت آب و خاک، تنوع زیستی و حفظ ذخیره گاه ها می شود. رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان سمنان درادامه اظهار کرد: طبق آمارهای کشوری و سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری تاکنون بیش 900 هزار هکتار از رویشگاه های گیاهان دارویی در قالب مدیریت طرح احیاء، توسعه و بهره برداری محصولات فرعی جنگلی و مرتعی قرار گرفته است که عمدتاً این محصولات شامل: گل گاوزبان، کتیرا، آنغوزه، باریجه، وشاء، مورد، آویشن، گل نمدار، علف مار اشنیان و گل نرگس است. به گفته محمدعلی رضایی، توجه به زنجیره ارزش گیاهان دارویی و ایجاد ردیف اعتباری مستقل برای حفاظت، اصلاح و توسعه گیاهان داروئی، فرآوری گیاهان داروئی خام و کسب ارزش افزوده، تعیین بازارهای هدف، بررسی و مطالعه موانع برندسازی تجاری گیاهان داروئی، ساماندهی مدیریت منابع و حفاظت از منابع پایه با تاکید بر توسعه سطح زراعت، گیاهان داروئی، توسعه فناوری و نوآوری در حوزه گیاهان داروئی و فرآورده های گیاهی طبیعی، ساماندهی وضعیت عطاری ها از نظر داشتن دانش کافی در مورد محصولات برداشت شده از طبیعت و بسته بندی مطلوب از اقدامات موثری هستند که در راستای توسعه و ارزآوری گیاهان دارویی باید بیشتر مورد توجه دست اندرکاران و فعالان این بخش قرار گیرد.

دکمه بازگشت به بالا