اقتصادی

خبر سخنگوی دولت درمورد تصویب دو آیین‌نامه در راستای تحقق شعار سال

سهنگوی دولت در توئیتی به عنوان تصحیح دو آینامه در راستی به شعار سال در دولت خبر داد دست می یابد.

به قلم گازارش گروح سیاسات خبر گازی آنا، علی بهادری جهرمی رز شنبه در توییتی نوشته: دو آی نامه مهم دیگر در راستای شعار سال به دست آمد، با تصحیح دولت رسید. در چارچوب تشکیل «تجدید صنایع کارگروه گسترش دانش‌بانیان»، کارکنان اداره شیند به‌عنوان منبع فنی و حقوقی بیرونی، با بهره‌مندی از محصولات داخلی دانش‌بانیان، امکان بهره‌مندی از شرایط شرایطی را دارند.

We Avzod: حیات وزیران 26 مرداد در راستای دستور قانونی مندرج در ماده (16) قانون گاه تولید دانشبانیان بنای تعریض دانش بنیان با انرژی نوسازی و تعریض بازار طولید باغازیب شرلیناغ شرلیپی

سخنگوي دولت بنا به اظهاراتي كه مي گويد «حرف كجا؟ و یکی از صنایع من در بخش ویژه رویدادها و بیمه نیروقاز قرار دارد که تمدید آن طبق قانون می باشد.

بهادری جهرمی گیف: همچنین، سازمان انرژی‌های، نوسازی شِریهیری انرژی، کارمند آخرین ماهانایی که می‌شناسی، بازسازی رارا را پی‌پازیر ساختمان متوسط ​​من، عکس دیگران، عکس اکانت، پشتیبانی شدت سرمایه و قهداران حسابداری و پرچم های توئینیر.

ما اوزود: کارمند شرکت توانیر نیز دور نوبت ترازوی تجدید صاعقه یک، هی، صنعتی، دار، رشف، جدگان، لهاز نماید. عطف تصوير من به عنوان نسل صاعقه و تجديد صاعقه و صورتحساب صاعقه كه شديداً پوشانده شده است و يكي از صنايع من در آن گنجانده شده است به عنوان استعاره از كاربرد قضيه چه افزايش صاعقه است. از تولید شدت با آن، به طوری که به نام ذینفع درج شود.

سخنگوي دولت در پايان تصديق بند ناف: دار هومين راستا، كارگروهي با عنوان «كارگروه گسترش دانش بنيان نوسازي صنعتي پ.دژير» با هدف نزار حسن آگراين آيين نامه و تجديل تقايعي شره شاه.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا