ورزشی

درخشش معتمدی در رنکینگ جهانی ۲ وزن/ثبت بهترین رکورد برای دومین سال متوالی

راسول موتامدی برای دومین سال متوالی توانست در رده بندی دسته 102 کیلوگرم وزنه برداری جهان مقام اول را از آن خود کند.

به گزارش اخبار ورزشی، رده بندی وزنه برداران پس از پایان رقابت های 2022 اعلام شد. در رده بخش مردان تناه رسول متادعدی کادر نشین بهده معتمدی با وجود اینکه به دلیل مصدومیت نتوانست در مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان شرکت کند، اما با رکورد مجموع 400 کیلوگرم که در بازی های کشورهای اسلامی و بالاتر از همه وزنه برداران جهان به ثبت رسانده بود، در رده 102 قرار گرفت. دسته کیلوگرم.

رقبای سال گذشته نیز با رکورد 397 کیلوگرم در رده اول دسته 102 کیلوگرم جهان قرار گرفتند.

نکته قابل توجه این است که معتمدی در مسابقات قهرمانی آسیا در وزن بالاتر یعنی وزن 109 کیلوگرم توانست در رده سوم رنکینگ جهانی سال 2022 قرار گیرد.

سال خوب معتمدی به دلیل مصدومیت و غیبت از مسابقات قهرمانی جهان تکمیل نشد اما به نظر می رسد با اعزام به مسابقات انتخابی سال آینده بتواند به راحتی به المپیک راه پیدا کند و شانس واقعی برای کسب مدال طلا در مسابقات جهانی را داشته باشد. المپیک پاریس

پس از اعتماد، مصطفی جوادی در دسته 81 کیلوگرم، رضا دهدار در دسته 102 کیلوگرم و علی داوودی در دسته فوق سنگین بهترین جایگاه را در بین ایرانیان در رنکینگ جهانی دارند.

جایگاه وزنه برداران مردان ایران در رده بندی بزرگسالان جهان به شرح زیر است:

*گوشی 67 کیلوگرم:

ساعت 24-حافظ قشقایی از ایران با رکورد مجموع 299 کیلوگرم (ثبت شده در بازی های کشورهای اسلامی)

*گوشی 81 کیلوگرم:

1- دایین لی از چین با رکورد مجموع 372 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان)

2- رجباف از ترکمنستان با رکورد مجموع 366 کیلوگرم (ثبت نام در مسابقات جهانی)

3- مصطفی جوادی از ایران با رکورد مجموع 364 کیلوگرم (ثبت شده در بازی های اسلامی)

13- حسین سلطانی از ایران با رکورد مجموع 350 کیلوگرم (ثبت شده در بازی های اسلامی)

*گوشی 89 کیلوگرم:

8- کیانوش رستمی از ایران با رکورد مجموع 380 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات جهانی)

20- مسعود چیترایی از ایران با رکورد مجموع 358 کیلوگرم (ثبت نام در مسابقات قهرمانی آسیا)

21- علیرضا معینی از ایران با رکورد مجموع 357 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا)

65- علی خشتکار از ایران با رکورد مجموع 327 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا)

*گوشی 96 کیلوگرم:

18- علیرضا بیرالوند از ایران با رکورد مجموع 365 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا)

32- علیرضا معینی از ایران با رکورد مجموع 348 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا)

۴۸- محمد توفیک پوشش از ایران با رکود جمعه ۳۳۸ کیلوگرم (تاسیس در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا)

*گوشی 102 کیلوگرم:

1- رسول توتمدی از ایران با رکود 400 کھے کے (ثبت شده در بازی های کشورهای اسلامی)

2- دیوید فیشر از بلغارستان با رکورد مجموع 392 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی اروپا)

3- فارس الباخ ​​از قطر با رکورد مجموع 391 کیلوگرم (تثبیت شده در مسابقات قهرمانی جهان)

4- رضا دهدار از ایران با رکورد مجموع 390 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات جهانی)

.

.

16- امیرالجوقی از ایران با رکورد مجموع 376 کیلوگرم (ثبت شده در بازی های کشورهای اسلامی)

*گوشی 109 کیلوگرم:

1- روسلان نورالدینوف از ازبکستان با رکورد مجموع 417 کیلوگرم (ثبت شده در بازی های اسلامی)

2- بوهدان هوزا از اوکراین با رکورد مجموع 410 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جوانان جهان)

۳- رصول متادمدی از ایران با رکود کے ۳۹۷ کیلوگرم

.

.

8- مهدی کرمی از ایران با رکورد مجموع 386 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات جهانی)

10- قرارداد جان از ایران با رکورد مجموع 382 کیلوگرم (ثبت شده در بازی های کشورهای اسلامی)

13- امیر عزیزی از ایران با رکورد مجموع 374 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی آسیا)

20- محمد مسعود از ایران با رکورد مجموع 364 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا)

*هدست 109+ کیلوگرم:

1- لاشا تالاخادزه از گرجستان با رکورد مجموع 466 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جهان)

2- گورستان بحرین با رکورد مجموع 462 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات جهانی)

۳- لالایان از ارمنستان با رکورد مجموع ۴۶۱ کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات جهانی)

4- علی داودی از ایران با رکورد مجموع 449 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات جهانی)

.

10- آیت شریفی از ایران با رکورد مجموع 432 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات جهانی)

13- علیرضا یوسفی از ایران با رکورد مجموع 416 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جوانان جهان)

19- محسن دادرس از ایران با رکورد مجموع 407 کیلوگرم (ثبت نام در مسابقات قهرمانی آسیا)

30- علیرضا اسفندیاری از ایران با رکورد مجموع 386 کیلوگرم (ثبت شده در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا)

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا