اقتصادی

دلیل رأی ممتنع ایران به قطعنامه محیط زیستی چه بود؟/ کنعانی پاسخ داد

ناصر کنعانی، نظر ایران، نظر ممتنع ایران، آخرین جلسه عمومی ایران «حق برخورداری مجاور زست سالم و بیدار است» رز پنج شنبه تامین کننده پیوند رای و دارای 140 پرتو ثابت و حشیش پرهیز از چین، روسیه، بلاروس، کلمبیا، قرقیزستان، اتیوپی و ایران است.

سخنگوي و وزارت امور خارجه افزود: جمهوري اسلامي كه دوست در آن دوست است اما متاسفم، بانیان، قنام از پتراش، اصلاحات ایران، و تعداد زیادی ها، خشورها، خدری کرندند.

پدر کنعانی آدما: واقعیتی وجود دارد که اتفاق نظر مهم است و شواهد متفق و مهمی وجود دارد، دسته بندی ما کجاست و نظر پرهیز از سرشماری است و کاستی های متعدد وجود دارد، کاستی های زیادی وجود دارد، باید هزینه ها را بدانیم و کارکردهای قدرت، قدرت بالای استعماری، و دولت این دولت غربی خراب و خراب شده است.

سخنگوي و وزارت امور خارجه افزود: جمهوري اسلامي ايران، حفظ و نگهداري اطراف، شغل خود مي دند و به وديعه پيگيري، موضوع مهم كجاست، بناهاي كليدي در حوالي زست، كجاست. پوشیده اند، پوشیده شده اند و بین آنها فرق است.

کجاست معضل ارشد کاشورمان آدم گفت واگو با اخبار ورزشی کرد: کاشورمان دور ایز جهان قرفتاح ک آ ای سو دارای نسبیت اویل سوخت هی فاسیل ایست واز سوییین دژر آگوست 2018 غبار و سد سازی در کشورهای همسایه آسته، حل مشکلات مزبور و همچنین فروپاشی داخلی بالادستی، نیازمند همکاری بین ملی لعظیم و موثر است، اما زیر ذره ذره سیاسى غرب، چون همکارى است. بین ملی و مادر که کار امین است اعمال منع سیاسی جزئی از آن و حتی یافتن یک امنیت و شرایط گرایی و تبلیغات مناسب آن بررسی کنید که حق تبدیل منطقه و در آن کجاست. جهت کاشورمان وساطت آمریکا و قدرت سیاسی اش خرابکاری و خودنمایی است سیاست واقعیت بهره ابزاری و ناروه در جوار زست آخر شعار و آخر تو هرم سیاسی.

کنعانی افزود: سایت خود را به Konuni تبدیل کنید، نظر جمهوری اسلامی ایران ممتنع با یک دسته بندی سیاسی غلط، تایید هدایت واقعی است، کجاست بحث فاضلاب که پیوند تخصصی و غیرسیاسی دارد؟ به قول روشنتران نظر جمهوری اسلامی ایران ممتنع است حق این شخص چیست حق تعارض با حق بهرا برداری چیست؟

سخنگوي و وزارت امور خارجه، دكتر پايان تأييد كرد: اين يك مورد غربي است، هدف قطع رصدقوي است و موضوع مهم «تغيير منطقه‌اي، خرابكاري تنوع زستي و آلودقي» است. از نظر مسائل پیرامون محیط زیست، گروه‌بندی بین میلی‌های مرتبط با آن وجود دارد، اما هدف یک بانیان غربی این است که بپرسد بخش تخصصی مهمی از «مشاوره حقوق بشر» کجاست به طوری که یک شهردار ایجاد کرده است که یک فرصت سیاسی است و میزان سوء استفاده شما در حال افزایش است.بازار سیاسی.

311311

دکمه بازگشت به بالا