اقتصادی

دیدار حسینی با مادر شهیدان دهمیری و باقرپور در جیرفت و ارزوییه

دستیار امور رئیس مجلس رضا شهدا و پگیری آرمانهای که رادر گرو طرح مشکلات مردم و رفع مشکلات مردم و پیشرفت و آبادانی کشور دانست و نمایش دشت: نجرانی، حی ما ایشتی، مردم، را بر طرف کنیم.

به گذرش گروه سیاست خبر گازری آنا، کاردان در امور رییس شورای رییس جمهور رضایت شهدا و پگیری آرمانهای آنها رادار گرو مطرح مشکلات مردم و تلاش پیشرفت و آبادانی کشور دانسته و نمایش دشت: آغار تمامه روزدار امشارگاری پسها. شغل دریم مشکلات و نجرانی این زندگی من است مردم را بر طرف کنعم.

سید محمد حسینی، دیدار صمیمی، شهید مجید دهمیری، در جیرفت و مادر بازرگوار، شهید علی باقرپور، دکتر ارزویه، با صبر و قامت، خانوده، شهیدان و مادر شهد مای دند. معاون رئیس جماهیر بااشرا توسط اطهر و برکات جانفشانی شهیدان و ایثارگران هدیه: آگر امروز، در ارساح، های جهانی سربیلند و بازت هستیم بها خاطر اثار فرزندان رشید در ملت آس.

معادلات حسینی باعان اینکه امروز، معادلات جهانی با بهره مندی از آرمانهای متعالی، در مقابل راحل و دو شهید، در صورت تغییر، اسست و زمانی، مانند آمریکا، سردار سلیمانی، به شهادت رسندعلی مراجعه کنید. جایگاه تسبیح او کجاست و شهادت سلیمانی از شکوه کردستان است.

معاون امور رئیس مجلس مردمی پگیری آرمان ها و راه شهیدان را مورد تایید تصمیم داد و التزام به دشت: تا زمانی که راه شهید و شهادت زنده باشید آن ملت عزیز و عزمند خواد بود و کجا مطالعه استخاره ازلاعمال و آمین.

حسینی تایید پاسخ: نوع دوستی یاداوری و فداکاری شاهد مسئولیت ما را سنگین می کند و امروز، مسام هاشم هرشا تون دارم بری پیشرفت آبادانی کاشور و جلاب رضایت مردم بها کار باقریم.

دستیار رئیس عامه خاطرشان کرد: ببخشید متاسفم و سرزندجی بین ملت ایران شُد و رز دشمانان را به دست رز مایوس شونده زنده کرد.

دیدر مادر و اعضای خانودا کجاست که شهید در حضور خوشحالی و قدردانی در حضور دستیار حضار در خانه خود، فکرم با فرزندان شهید خویش بیان کرندند.

یاور پارلمانی رئیس جامهور دار جریان صفربه جیرفت و آرزوی با همراهی فرماندار امام جمعه ونمایندگان شهرستان دی شهرستان با حضور در گلزار شهید حرم ولی شهیدان آدی کرد محترم و پیر پجیری آرمان شهدا کارتادک.

لازم به ذکر است به شهادت مجید دهمیری در سن 18 سالگی سلگی و ناحیه ماریون و شهید علی باقرپور در سن 20 سالگی سلگی در کردستان با درجه رفیع شهادت نائل آماندند.

انتهای پیام/4129/

دکمه بازگشت به بالا