اقتصادی

رابرت مالی: پیشرفت معناداری در مذاکرات وین حاصل شد

به گزارش اخبار ورزشی ، مالی می نویسد:

آخرین دور مذاکرات وین سازنده بود و ما شاهد پیشرفتهای زیادی هستیم. اما کارهای زیادی باید انجام شود. ما برای دور پنجم گفتگوها در حال عزیمت به وین هستیم ، جایی که امیدواریم پیشرفت بیشتری در جهت اجرای متقابل شورای امنیت سازمان ملل متحد داشته باشیم.

رابرت مالی: پیشرفت زیادی در مذاکرات وین حاصل شده است

اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که جلسه خود را در روز سه شنبه در وین از سر می گیرد و مشارکت کنندگان در مورد اجرای کامل و موثر توافق ادامه خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:

بیانیه اتحادیه اروپا درباره نشست فردا

311311

دکمه بازگشت به بالا