ورزشی

راه‌اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی واحد بیرجند

محمد حداد در گفت و گو با خبرنگاران گروه استانی آنا نیوز در بیرجند از افتتاح این مرکز خبر داد آموزش مهارت و متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلام واحد بیرجند اظهار داشت: معاونت علوم پزشکی دانشگاه در راستای اهداف مرکز ملی مهارت ها و آموزش های حرفه ای وزارت بهداشت از جمله سازماندهی مهارت ها و آموزش های حرفه ای ، با استفاده از قابلیت های موجود برای آموزش است. منابع انسانی ماهر در زمینه سلامت. سیستم اعتباربخشی مهارت های حرفه ای و آموزش در علوم بهداشتی ، بهبود کیفیت مهارت های حرفه ای و آموزش و توسعه مهارت ها و آموزش های حرفه ای مطابق با نیازهای جامعه ، دوره های برگزار شده توسط وزارتخانه تأیید می شود بهداشت و آموزش پزشکی.

وی افزود: پس از بازدید نماینده وزارت بهداشت از این تأسیسات دانشگاه آزاد اسلام واحد بیرجندتأسیس مرکز آموزش مهارتهای پزشکی و حرفه ای تصویب شد و جلسه عملیاتی این مرکز با حضور معاون وزیر علوم پزشکی استان خراسان جنوبی ، مدیران و اعضای هیئت مدیره ، روسای سیستم و کارشناسان مرکز با مسئولان مهارتهای ملی و مرکز آموزش های حرفه ای وزارت بهداشت. به صورت آنلاین برگزار شد.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلام منطقه خراسان جنوبی اظهار داشت: امیدواریم با همکاری اعضای توانمند هیات علمی منطقه خراسان جنوبی ، دوره های مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دوره های مورد نیاز دانشجویان در منطقه ارائه می شود. “

انتهای پیام / 4078 /4062 /

دکمه بازگشت به بالا