اقتصادی

رشد ۱۲ درصدی صدور مجوز در پایانه بار بندرعباس

به گزارش اخبار ورزشی، مجتبی مراد احمدی رئیس پایانه بار بندرعباس بیان داشت: تعداد کل مجوز صادر شده ما در سال گذشته، ۳۷۰ هزار بوده و امسال با رشد ۱۲ درصدی به رقم بیش از ۴۲۴ هزار مجوز رسیدیم؛ اما تعداد کل محموله های امسال ۵۴۰ هزار بوده که نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه شده است.

مراد احمدی اضافه کرد: در پایانه بار بندرعباس از CTM، نرم افزار مدیریت فرایندهای حمل و نقلی در پایانه بار و CAPP اپلیکیشن نوبت دهی مجازی و صدور مجوز بارگیری برای محمولات خط آزاد استفاده می‌شود که هدف از راه اندازی این نرم افزار، تسریع در امور حمل و نقل و ارائه خدمات غیرحضوری در پایانه بار بندرعباس است.

۴۶

دکمه بازگشت به بالا