اقتصادی

روسیه حریم هوایی سوئد را نقض کرد

به نام گذرش اکسپرس و بر این ادعا که جای دولت سود هستی یک فروند روسی هواپیمای شانسایی با حمرا 2 فرند جنجنده که کوشور بی مدیا نازدیک دانش «پرواز» داری. ، و حرم هوایسپی سوئد» روایت.

رسانه‌های کردی سود مانند رویداد در حضور داشبورد خود به عنوان «در کاشور»، «پالتپس» در حضور داشبورد خود یاد کردند.

رسنا کجاست آدامه اضافه کنند: روسی، هاپمای، جاسوس، ایلوشین ایل-20، RA، حمرا، 2 جاننده سوخو، سو-27، اصطبل، کرد. 3 هواپمای روسیه احتمالاً ارتفاعی معادل کیلومتر بر فراز دارد.

گوتنی آستکه فنلاند و سود دور ماه گشته ع دی بهانه تحولات اوکراین درخواست خود بری عضویت در ناتو راا با تصویری رسمی از دیدگاه های خود در مورد رویکرد کاشور 30 ​​ساله، عضو ائتلاف نظامی، با کنند هلسینکی موافق بود و مشکلات من را بیان کرد، مسیر پیش روی هستد کجاست؟

سخنوی رئیس عمومی ترکیه شنبه، هفتا، گدازه، در سخنانی، عضو سودان و فنلاند و عضو ناتو است.

«ابراهیم کالین» سخنی و مشاور هدایت اردوغان در سیاست خارجی، جریان سفر در مادرید، رسانه‌های کردی، پیشرفت در (پاترش) درخواست، عضویت سوئد و فنلاند. موضوعی که اهمیت دارد، محتوای سعود و فنلاند کجاست، یک فاز اشکر، واضح و ملموس، شخصی شده، به عنوان یک نوع پای من است؟

نز اردوغان

ترکیه مثل 70 نفر عضو ناتو، سوریه، کره جنوبی و فنلاند است، کجای ائتلاف منظم مخالف کاناداست؟ آنکارا می جوئد تنها در من عکس دکتر دیزاین خود جوانسازی من کاندو کین د کوشور گام هی مششی را ر بخوان یک نگرانی هی ترکی سر خاص گورو هی تراستیستی برداردند.

311311

دکمه بازگشت به بالا