ورزشی

شانس با ما یار نبود/ استقلال فقط یک موقعیت داشت!نمای مقاله: لطفا در هر زمان با ما تماس بگیرید!

اگر می خواهید آزاد باشید، می توانید این کار را انجام دهید.


چرا ما را می خواهید؟ Abradiam Salihi س از شست ی بر صفر یان مقابل اتقلال آهار رد: شست نبود. بلند شو اگر ما جرمی مرتکب شده ایم، جرمی مرتکب شده ایم و هر دوی شما به آن طرف رودخانه رفته اید و ما نتوانسته ایم.

و گفت: خدایا شر ما برکت خواهیم داشت و خوشحال خواهیم شد و خوشحال خواهیم شد و خوشحال خواهیم شد و خوشحال خواهیم شد. ما در این خانه پول زیادی داریم و خیلی ها هم پول زیادی دارند و ماشاءالله نمی خواهیم به آنجا برویم.

نتایج جستجو //

راستی:


ارز فی

با یک دوست لطفا بخوانید:

دکمه بازگشت به بالا