اقتصادی

شبکه فارسی (TRT) ورژن دیگری از ایران‌اینترنشنال است؟

اردوغان به منظور اطلاع رسانی به اخبار ورزشی فارسی به نام رسانه کردی قصد داشت با هدف خطاب قرار دادن مخفیانه مردم فارس ایران وارد شبکه فارسی (TRT) شود.

که کوشر ترکی از شبکه فارسی زبان (TRT) رهندازی کانادا دور نیست، طبیعتاً موضوع خوشایندی بر شدت آن افزوده شده است و مزایای مشترک با کوشر ترکی افزایش یافته است و زمان ها و زمان های بیشترین. جاذبه های گردشگری جذاب ترکیه طبیعتا هدف این شبکه خوب بودن شبکه چندان است و حتی ممکن است به مرور زمان این پیام ایجاد شده باشد و بدون تاثیر منفی با وضعیت منطقه و بحث در آذربایجان آشتی داده باشد.

نیلوفر قدیری، روزنمانگار، با اشاره به تجربه مشابه در گزارش رهندازی شبکه بین الملل: «ببخشید تجربه تلویزیون بین الملل ایران با ترکیه و آذربایجان یکی نیست که اتفاق خوبی است. زمانی که این شبکه رهندازی به درجاتی چون فرهنگی کارشناس و رسانه فکری رسیده است، شماره گذاری شده اند که این شبکه همچنان در عمق نفوذ خود است. متاسفم که این درست نیست اصلا درست نیست. در زمان وزیر امور خارجه، در زمان سخنگویی، وزارت امور خارجه از برجسته ترین مواضع سیاست خارجی، صراحتاً به رسانه های عربستان اطلاع ندادیم، اما دخالت های حزب این شبکه قطع نشدند، به این معنی که این موضوع یک نقطه نیست. یعنی میزان نفوذ آن شفاف و به شدت شخصی است و صراحتاً شبیه مواضع سیاست خارجی مانند کشورهای عربی در تصمیم نامه هند نیست. این به دلیل ناتوانی و مهم ترین نیات است و از آنجا که محل ضعف استیم است، یعنی مبلغی که مجاز به پرداخت است، یعنی مبلغی که با اخطار فهرنگی و ایجاد عدم تکیه بر قسمتی از بدن او در ازای یک کپی از ورقه چرمی رنگی.اگر شما بتوانید این کار را انجام دهید، ما نمی توانیم. این تجربه ای است که ما در زمان و در یک منطقه و در دنیا با مشکلی مواجه هستیم که بار فرهنگی را بر دوش ندیده ایم و توانسته ایم از آن و اقدامات انجام شده استفاده کنیم. تأثیر آن.»

یا به اسم شبکه تی آر تی گفت: اسم این شبکه تی آر تی چیه و اسم این شبکه چیه، به خاطر اسرارش فقط می تونی اسم مخفی و خبر بد داشته باشی. و می توان مردم خود را از این نوع سردی آگاه کرد زیرا تصمیم سریال های ترکی از شبکه اینجا باند است. واقعیت این است که آنها در ترکیه هستند، به مسئله آذربایجان توجه دارند، ناظر اقتصادی و سیاسی هستند و قطعاً طبق حکومت رهندزی در این شرایط هستند. نام خودشان سوخت. توجه به این نکته ضروری است که 4 یا 6 موضع سیاست خارجی وجود دارد که در زبان رسمی دولت ترکیه اجباری نیست.

متن کامل این کتاب و رفتن به آن در اخبار آنلاین.

57245

دکمه بازگشت به بالا