ورزشی

ضرر ۷۱.۴میلیون یورویی یوونتوس در پایان سال مالی ۲۰۲۰

دسته بندی:

طبق گزارش اخیر Calcio Finance که قیمت آن را بر اساس ارقام Exor (یووه هولدینگ) و صورت های مالی محاسبه می کند ، ضرر این باشگاه 70 میلیون یورو است.

و اکنون ، یوونتوس در بیانیه ای در وب سایت رسمی خود ، خسارات وارده در پایان سال مالی پیش از جلسه سهامداران خود در 15 اکتبر را تأیید کرد.

در این بیانیه اثرات همه گیر Covid-19 و پیامدهای آن به ویژه در فوتبال اروپا برجسته شده است و در پایان سال مالی 2019-2020 برای بیانکونری ها 71.4 میلیون یورو ضرر به وجود آمده است.

این رقم برای یوونتوس در سال مالی گذشته 39.9 میلیون یورو است که با رقم فعلی 31.5 میلیون یورو در تضاد است.

دکمه بازگشت به بالا