علی پروین به خاطر کوروش کمپانی بازداشت شد؟

علی پروین |کوروش کمپانی

به گزارش خبرگزاری اخبار ورزشی؛ از شب گذشته خبری به نقل از دادستان تهران درباره بازداشت علی پروین در برخی کانال‌های خبری و گروه‌ها دست به دست می‌شود که واقعیت ندارد.

خبرگزاری قوه قضاییه نوشت: علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکنون هیچ‌گونه اظهارنظری در مورد موضوع منتشره نداشته است. در حالی این ادعای دروغ به نقل از علی صالحی در حال دست به دست شدن و انتشار در فضای خبری است که اساسا هیچ پرونده‌ای در رابطه با موضوع مورد اشاره علیه پروین تشکیل نشده و این فرد در پرونده کوروش کمپانی سمتی ندارد.

در همین رابطه یک مقام قضایی گفت: خبر بازداشت پروین در پرونده کوروش کمپانی دروغ بوده و مراتب اعلام پیشرفت پیگیری این پرونده از طریق مراجع قضایی انجام خواهد شد.

257 251

دکمه بازگشت به بالا