اقتصادی

عکس | حرکت بزرگ چین برای تبدیل به ابرقدرت فضایی دنیا !

نجار علی: از شرکت علوم و فنفار هووادهی چین (CASC) منتقل شده است، جایی که توسط نام یک گل، افسانه چینی، خوست خورشید را باگرد و رام کیند، کوافو-1 نامگزاری شاده آست نظارت می شود.

بختر بخوانید:

معکوس | شما یک زنگ علمی جدید در کنترل همه چیز در گوشه و کنار وارد خواهید کرد!

طلایی تایم علم فیزیک که آشپزهای ماهر استاداش هستند!

به عنوان مرکز Pritap Mahwara Jiuquan، در شمال غربی چین، پراتاپ شاد، کجا می خواهید از بارداری طولانی مارس-2D بهره مند شوید؟

مامورت کجاست آخر میرود چهار سال طول بکشاد به دانشمند اجازه میداد تا عکسهای گذشته من خورشیدم به طول “حداکثر خورشیدی” نگاه کن ببین همین در انتظار است. شما.

معکوس |  PICHROY CHINA DR

ASO-S Olin Ibzar Tammam Chin Astke Scale با قرائت نزدیکترین ستارا زمین تخصص یافت آست. به گیفتا چو چنگ، مهندس آموزش دیده سیستم قاب صفحه ای ASO-S، تلسکوپ همچانین اولین خورشیدی کجاست؟

Quavo-1 خورشید راز اوربیتال 720 کیلومتر (47 میل) در لیتر، سطح زمان، نظارت بر مای نوع و نیمکت اهمیت بالایی از منبع واقعه خورشید، دیدگاه وی در مورد سر هاد

شاینا دیلی گازارچ می داد که همچنین دادا ها ی رارا در منبع تشعشعات قوه و میدان وساطت تولید شدت مغناطیسی بالا کجاست نظرش از این مرد و دانشماندان کماک او رعد و برق بالا و خدمات اینترنتی اثر می غارد.

کجاست مامورت در مجموعه دیگر رصدخانه هی فدایی که با واسطه کوشورهای مختلف پرتتاب شادده و من فراتر: کوشگر خورشیدی پارکر ناسا و مادرگرد خورشیدی آجانس فدایی اروپا. تسال ایندا (2023) هند در نظر ماموریتی، شبیه به Aditya-L1 Raa Prai، خوانده شده توسط جو خورشید راه اندازی کند.

227227

دکمه بازگشت به بالا