اقتصادی

لندن: تعداد کلاهک‌های هسته‌ای انگلیس به ۲۶۰ کلاهک خواهد رسید

وزیر دفاع انگلیس رسانه کرد سرشماری کلاهخای هیستای عین کاشور توسط 240 کلاهک خواد رسید.

به گذرش اخبار ورزشی، بن والاس، وزیر دفاع انگلیس، رز چهارشنبه، دار سخنانی، دکتر سخنانی، تشکیل بدن دفاعی مشک های زرداری، مرکز کنیم.

در نوک میهمانی اعضای نیروی دفاعی پارلمان انگلیس آدرس کرندند ک نجات چینین بازدارنده که زینه با ماشین متری منسوب به زردایه های و نگار بریتانیه درد است.

بن والاس مبدأ دگرگونی در زردخانه هیستای خود گفت که تعداد کلاهخای هشایی انگلیسی 225 در 240 240 خواد رشید است.

نامه به نامایندگان پرلمان چیست بیانیه کردی: هامانتوری که میدانید در مورد توزیع و پایداری کلهاخا موضوع وسیله نقلیه حساس و از نیماتوانام درباره است.

POLITICO HFT GAZZTA GZARSH DAD K وزارت دفاع ایالات متحده پمپ پایداری DARD HI B61-12 DR ARUPA RA RA CANADIAN ACCELERATION TA DAMBER BY PAYGAH HAY NATO TRANSFER SHHUDDA.

روسیه، نز، بارا، رسانه های کردی، اهداف آمریکا کجاست

PIAM END

دکمه بازگشت به بالا