اقتصادی

ماکرون: روسیه و اوکراین تضمین دادند که یک هیئت ناظر به زاپوریژیا اعزام شود

امانوئل مکرون امروز (جمعه) هدیه، پاریس و ساسمان بین ملی انرژی اتامی روسیه و اوکراین شامل گریفتند که هتی نورگاه آتامی زاپوریژیا در اوکراین اعظم شد.

به گزارش اخبار ورزشی، منتشر شده توسط خبرگزاری اسپوتنیک، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه امروز گوفت: رز پنج شنبه با مدیرکل سازمان در میان ملی انرژی آتامی (رافائل گروسی) دیدار کردم و یرک روش قمری.

ما Avzod: امنیت بالا، اوکراین و روسیه دریفت kardim را شامل نمی شود. امکان وجود ارگان جداگانه در ذیل استان خوهید بود کجاست؟

PIAM END

دکمه بازگشت به بالا