اقتصادی

مخاطبان فیلم‌های عمار از جشنواره امسال چه گفتند؟ +فیلم

آنا گازاریش میده;

سیزدهمین جشن مردمی فیلم عمار با بیت پایانی همراه با بیت پایانی است.

در خبرهای تولید سینمای فرهنگ خبرزاری از فیلم عمار استفاده خواهم کرد که تا مدت ها آنها را با گزیده ای از آثار باستانی سینمای فلسطین به نمایش خواهم گذاشت.

بخش رقابتی جشنواره شامل قالب های داستانی (نقل، عنوان، فیلم، سینما و سریال)، سند، پویانه نامه، تولیدات تلویزیونی (برنامه های تلویزیونی، اخبار، موشن گرافیک، آیتم ها، کلیپ ها، تلویزیون اینترنتی، سینما.) و فیلم نام فیلم کامل داستانی، سوریال و پویانمایی، انتشار مستند نام فیلم (پاد). بین آثار خوبان در این قالب و با مضامین رمان ایرانی، نقد در گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفن، گروه اقتصادی، ارزن گران و گروهی از مردم با عنوان رابطه وجود دارد. جشنوارا ایرسال کرده بودند.

آثار برگزیدگان در مدت زمانی که بتوانم آنها را به بهترین شکل تحلیل کنم و چند تا از آنها در سینمای فلسطین در تهران شناخته شده است. در این میان نقش افرادی قرار می گیرد که به یک رابطه می پردازند زیرا بر اساس بررسی چرخه AmmarYar.ir به شکل فیگوراتیو مطابق با تأثیرات این چرخه جشنواره شبه جزیره است.

در تداوم خود، نگاهی سرشماری از مخاطبان حاضر در سینمای فلسطین که همگام با تأثیرات زمان حال در تاریخ آن، فعالیت آنها را با تعداد بیشتری از مخاطبان افزایش خواهد داد.

پایان پیام/

دکمه بازگشت به بالا