ورزشی

میانگین سن مادران در هنگام تولد نخستین فرزند ۲۷ سال است

میانگین سن مادران در هنگام تولد نخستین فرزند ۲۷ سال است

بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور، میانگین سن مادر در هنگام تولد نخستین فرزند کل کشور در ۹ ماهه امسال برابر با ۲۷.۳ سال بوده است.

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، بر اساس آمار‌های موجود در پایگاه جمعیت سازمان ثبت احوال کشور میانگین سن مادر در نخستین فرزندآوری در کل کشور در ۹ ماهه امسال برابر با ۲۷.۳ سال بوده است.

مقدار شاخص در نقاط شهری ۲۸.۱ سال و در نقاط روستایی ۲۴.۴ سال است. بیشترین میانگین سنی مادران در اولین فرزندآوری، در بین استان‌ها مربوط به استان تهران  با ۳۰.۳ سال و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ۲۲.۷ سال است.

دکمه بازگشت به بالا