نرخ بهره ژاپن صعود خواهد کرد؟

ممکن است بانک مرکزی ژاپن در صورت افزایش نرخ تورم، نرخ بهره خود را افزایش دهد.

به گزارش اخبار ورزشی، بانک مرکزی ژاپن فاش کرد که در صورت افزایش نرخ تورم پایه همانطور که قبلا نیز پیش‌بینی شده است، احتمال افزایش نرخ بهره را مورد بررسی قرار می‌دهد.

بانک مرکزی ژاپن هشدار داد که با وجود پیشرفت در دستیابی به هدف ثبات قیمت ۲ درصدی تا نیمه دوم مالی ۲۰۲۵، ریسک‌های صعودی برای قیمت‌های مصرف‌کننده محسوس شده‌اند.

سیاستگذاران تاکید کردند که تعدیل‌های بالقوه نرخ بهره سیاستی بانک فقط در صورتی در نظر گرفته می‌شوند که نرخ به وضوح شروع به بهبود کند و انتظارات تورمی میان مدت تا بلندمدت افزایش یابند.

اکونومی نوشت، این بانک اضافه کرد که کاهش ارزش ین امکان تجدید نظر در چشم‌انداز نرخ تورم را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل