نظرسنجی تازه راسموسن درباره بایدن و ترامپ چه می‌گوید؟

به گزارش اخبار ورزشی ، راسموسن در گزارش خود نوشت: عملکرد شغلی Yetramp برای رای دهندگان بایدن مشکل بزرگی بوده است ، زیرا ویروس کرونا در جایگاه دوم قرار گرفت. برای رأی دهندگان ترامپ ، اقتصاد اولویت اصلی بود و سپس آنچه رئیس جمهور در این زمینه انجام داد.

آخرین نظرسنجی تلفنی و اینترنتی انجام شده توسط راسموسن نشان داد که 48٪ از رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری امسال به جو بایدن دموکرات رأی دادند. 44٪ (44٪) به ترامپ رأی دادند. شش درصد (6 درصد) نامزد دیگری را دوست داشتند ، در حالی که دو درصد (2 درصد) موضع خود را ابراز داشتند.

برای رای دهندگان بایدن ، مهمترین مسئله به ترتیب نزولی این است: عملکرد کلی ترامپ در کار (41٪). ویروس کرونا (35٪) ؛ عدالت قومی (8٪) ، اقتصاد (7٪) و امنیت ملی (5٪). ایمنی عمومی و مهاجرت غیرقانونی از نظر آماری 0.2٪ و 2٪ (2٪) را انتخاب کرده است.

این رای مهمترین مسئله در میان رای دهندگان ترامپ بود: اقتصاد (42٪). عملکرد کلی ترامپ (36٪) ویروس کرونا (7٪) ؛ امنیت ملی (4٪) ، مهاجرت غیرقانونی (3٪) و امنیت عمومی (2٪). عدالت نژادی از نظر آماری 0٪ ، در حالی که 3٪ (3٪) اولویت چیز دیگری است.

برای کسانی که کاندیدای دیگری انتخاب کردند ، مهمترین مسئله اقتصاد بود (28٪). عدالت نژادی (20٪) عملکرد شغلی ترامپ (20٪) ویروس کرونا (17٪) ؛ امنیت ملی (6٪) و امنیت عمومی (4٪). مهاجرت غیرقانونی از نظر آماری مهمترین نگرانی 0٪ از این رای دهندگان بود. سه درصد (3٪) چیز دیگری را تأیید کردند.

311311

خروج از نسخه موبایل