اقتصادی

نگرانی از کاهش مهمات اوکراینی‌ها

در اخبار آنلاین و سی ان ان، هارشند، آمریکا، رسانه های کردی، گردش، ۸۰۰ میلیون دلار، کیلومتر منظم، ۱۸ تاپ عرب، ۱۵۵ میلیمتر، هوویتزر، ۴۰ هزار گلوا، میعادد، اما واقعیت شهر برعکس است. جایی که قرار دارد.

با هدایت اینکه در روژای آیندا حمله روسیه به گسترده زمینی خود رادار شرق اوکراین آغاز خود کرد ماموریت های چند بار کجاست؟

از نظر یک تکنسین، تعادل وظایف در Brae Chand، Rose Cafe و اوکراین کجاست؟

مقام اوکرائین خاطر، نشان کرد، در طول برخی، از نبردهای، سنگین، قبله، هزاران گل الله، تاپ دکتر، یک رز، شلیک، کرندند است.

موقعیت دفاعی، آمریکا، پرچم کردستان، ایالات متحده، زمین، قدرت، استراتژی، پتانسیل، روسیه، که در آن از تسلیحات استفاده می شود، و نروژ، روسیه، شمال شرق، شرق اوکراین، انتقال دادا و سپ، ناروتو، اوکراینی در محاصره، و شورت خونی دارد.

لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده، و ژنرال مارک میلی، رئیس ورزشگاه مشترک، روزنه با همتایان اوکراین، خود تامس، تلفنی، Megirind.

اوکراین Herr Rose Weapon توسط Derkhwast Meikenand خریداری شد.

Emroz Mikhailo Podoliak، مشاور، دفترچه یادداشت رئیس مخاطبان اوکراین، فدراسیون اروپا، با شواهدی از تاخیر در تامین تسلیحات، انتقاد از کردها.

دارائل هفتا پنتاگون تعادل دو مدیر 8 شرکت تسلیحات تسلیحات اسلحه آمریکایی.

مزگرد توسط رهبری کاتلین هیکس، معاون وزیر دفاع برگزار شاد و بر اهداف پنتاگون، دفاع از تسلیحات، اوکراین و تونایی، حفظ آمادقی نروهای امریکایی و دفاع از آز، متحد و متمرکز ذکر شده است.

در مورد قوت شرکت، شرکت، تسلیحات در آن هست، وقتی تفنگ میخری، اسلحه امن میکنی، اکراینی، نیاز درند، و زمان کجاست؟

5656

دکمه بازگشت به بالا