اقتصادی

«والیبال روی میز» ایده‌ای از جوان مخترع، ورزشی کاملاً ایرانی

فرزاد سيادي و بعلليست كاشورمان در حاشيه رويداد عصر عميد دانشگاه آزاد اسلامي در مصلي تهران در گيفتوگو باخبرنگار خبرگزاري آنا كرد ظاهر: اختراع «واليبال فرزادي» يا «وليپال روي ميزال يازيپ رشتك. الوا بر ولیبال، پینگ پنگ هام بازی میکنم; بنابرین کوئست متنوع در جهان و پاشیده با حضور پیاورم نصب عدل و پینگ پنگ تغییرات من تفاوت پینگ پینگ خلق کردم.

وای افزود: . تور در وارشاه تور سایز انسانی و علیبال اورجینال یس که اندازاش را کوچک کردم و روی میز اوردم. بعد از پشت بام سوله و همچنین کنار پل، حاشیه ای در بند وجود دارد که طول آن یک متر و 60 سانتی متر و عرض آن 158 سانتی متر است. شروع بازی هستند قوانین خاص خودش را درد. پشت بام شبدر 3 متر و خ 60; آگار آن را نیم زانو; مهمانی 180 سانت و پارتی 80 سانت.

مخترع ولیبال، روی، میز با معرفتی، کجا می خواست جواب بدهد: بازیکن تاپ را با عکس کراچی، میاندزد، باید، با زدن، ضربه منطقه شبدر، سرویس، ضربه زند، ک بازی را. ، شروع کانادا. وقت من کجاست؟ بازیکن در مقابل میوند با یک بار ضربه زدن تاپ روی زمین خداش دوبارا کجای ضربه را تکرار کیند و با سمت تیم در مقابل انسور بادهاد. کجاست روند هومین جور تکرار میچود تا آنکه یاک نیفر بتواند ممتاز از تیم حریف بگرد.

شرکت رویداد دوران عمید کجاست، این یک سوال است، اختراع توسعه داخلی ما چیست؟ آدرس کرد: اختراع مشابه داخل نادار کجاست؟ او قوانین و مقررات و همچنین آزادی میز نادریم را در کجا تدوین کرد؟

سرچشمه اینک چاتور کجاست نام راه پدا کاراداست آدرس کردی: ادهای دشتیم و راه دو عضوی از بدنه علمی دانشگاه آزاد ایلام کجای نمایشگاه رحیم پدا. محمد منصوری بازیکین، تیم ملی و علیبال سابق، من مربی تیم گوانان، ایران و نصیحت با هستم. بنابرین از، دانشگاه آزاد معرفتی، شادیم که ترمان، انتبه و نمایشگاه عصر عمید، آرای او، دادیم تا سرمایه، ذاب، و وزیر ورزاچ، خوهاش مکنم، ما را همیات کند. کل وارش ایران با شباهت و بی شباهت کجای دنیاست؟

PIAM/4057/4062/ پایان

دکمه بازگشت به بالا