اقتصادی

پاسخ وزارت خارجه به اتهامات سخیف اتحادیه عرب علیه ایران

طبق اخبار اینترنتی ، سعید خطیب زاده ، سخنگوی وزارت امور خارجه ، در بیانیه ای از سوی گروه چهارگانه اتحادیه عرب که خود را گروهی از کشورهای عربی تعریف کرده است ، این ادعاهای وحشیانه را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعاهای مکرر مبنی بر مداخله ایران در امور داخلی دیگران را با سابقه مداخله ، تنش ، تروریسم ، مزدوران و تحریک به جنگ ، به ویژه در یمن و غرب آسیا و منطقه شمال آفریقا ، رد کرد. متهم کردن ایران مشکل دخالت دولت و نادیده گرفتن مردم را حل نمی کند.

خطیب زاده دغدغه اصلی بنیانگذاران این گونه اظهارات را صراحت و پنهان کاری در برابر رژیم صهیونیستی عنوان کرد و به چهار کشور توصیه کرد به جای انتشار چنین بیانیه های بی ارزش ، بر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین تمرکز کنند.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ، صدور چنین بیانیه هایی را در ارتباط با اقدامات برخی از این کشورها برای بسیج روابط متناقض خود با ایران توصیف کرد و بر موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران در فراخوانی همسایگان برای گفتگو و حل و فصل مجدد تاکید کرد. سوء تفاهم ها کانال های دیپلماتیک تایید شده

در مورد سه جزیره ایران ، خطیب زاده با رد این بیانیه ، همه اقدامات ایران را در چارچوب حاکمیت و تمامیت ارضی کشور خواند و دخالت دیگران در این زمینه را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه خواستار حفظ دستاوردهای هسته ای و قابلیت های دفاعی جمهوری اسلامی ایران و تحکیم آنها در چارچوب سیاست های راهبردی کشور شد و به بیهودگی این اظهارات برخی کشورهای عضو کمیته در مسیر اشاره کرد. به به توافق هسته ای وی بر توسعه صنعت صلح برای رهبر هسته ای کشور تاکید کرد.

311311

دکمه بازگشت به بالا