پرداخت خسارت ۳ میلیاردی بیمه سرمد به «سردار آزمون»

اخبار ورزشی/الستان مدیر شرکت از پایتخت خسرت، ریال نظامی تا سردار، سردان الستان نام داشت.

محمدی در گفت و گو با اشاره به این که بیمه سرمد افتخار این را دارد که بازیکن تیم ملی فوتبال ایران این بیمه بزرگ را در بیمه صورت داده است، اظهار داشت: سردار آزمون اسب های مربوط به خود را که در مسابقات برگزار می کند. تردد در شهر و پایتخت شهر در وسط خیابان زیاد بود.

وی با بیان اینکه در هفته های گذشته از اسب های سردار آزمون، تیم ملی فوتبال کشورمان که در این شرکت بیمه شده بود، به دلیل مشکل کولیک تلف شد، افزود: پس از این اتفاق، بیمه سرمد با اعزام کارشناس، وارد می شود. از سر راهش رفت و دلش به سمت او رفت.

مدیر سرد استان گلستان با بیمه تاکید بر اینکه خلیل آزمون پدر و مدیر برنامه های سردار آزمون در نمایندگی 233 بیمه سرمد صمدیاری شهر گنبدکاووس در استان گلستان حضور یافت، مشاهده کرد: وی چک 3 میلیارد و 102 میلیون و 850 هزار ریال را به عنوان عنوان کرد. از این نام شهر.

محمدی از این بازیکن تیم ملی فوتبال بابت انتخاب بیمه سرمد تشکر کرد و گفت: پدر سردار آزمون نیز به نمایندگی از وی بابت ارائه خدمات شایسته و پرداخت موقعیت تعیین شده است که امیدواریم بتوانیم این خدمات را به صورت مداوم و مستمر ادامه دهیم.

یک دقیقه صبر کن

خروج از نسخه موبایل