اقتصادی

پرچم‌های ترکیه در آتش؛ معترضان عراقی به کنسولگری آنکارا حمله کردند

به گذرش گروه بین آسیاب خبر گازری فارس منابع اخبار عراق عصر دروزه در شمال محل حمله به کوشور و گله تاپ در شهر زاخو (طراجهی در اقلیم کردستان عراق). ) خبر داد ک بارک در 18 آبان مجروح شدند.

پای نظامیان ترک در دوئل با اعضای حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) کجاست عکسی از میگرد و موجی است قضاوت و انزجار آز پای رادار مایان مردم عراق کجاست در همرا دشته آست.

اخبار ورزشی الغدیر گازارش داد که پس از ظهور امروز پنج شنبه دفع نفر از مردم عراق با حضور گوانان عین کاشور دفن سفارت های ترکیه در بغداد تظاهرات با برگزاری خاشم خود را ابراز کارند .

به نام غدیر نفار از مردم بصره دفع شد، آنان امروز آرایشگر کنسولگری ترکیه هستند و این ماه تظاهرات برگزار کرندند است. ایرادات به جریان ایرادات خود، ترجمه ترکی رانیز توسط آ تی کشند.

کانال تلگرام سابرین نیوز آخرین اخبار تظاهرات کناندگان، پرچم ترکی، راپورت، سفارت در کاشور، بغداد، آجند.

بیگاه هبیری شافاک نیوز گذرش داد، با اعتراض مسدود شد، کنسولگری ترکیه را اداره کرد، منطقه «الوزیریه» بغداد را هدایت کرد، دوباره کرندند را جمع کرد. به نداشتن کارت اعتراض می کنند، همانطور که در مورد تجمیع وجود دارد و هیچ تضمینی برای حضور آنها در ماشین وجود ندارد.

متادران در بغداد، خستر به دستور سفیر ترکیه در عراق و قطع روابط اقتصادی و دیپلماتیک با آنکارا هستند. این منبع امنیت من است، زیرا تظاهرات کناندگان با نیروهای علیه شورش و درگیری شاهند است.

وضعیت فعلی مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز، نمایش زیارتگاه های یک عراقی، درباره، لشکرکشی عین کوشور در اقلیم کردستان کجاست، نه به رسمیت شناختن کردها.

چاووش اوغلو در پاسخ گفت: «اتهامات خود را، میکنیم و آماده حماکاری با مقامات عراقی هستم. چند سازمان امانتدار به حکم حزب کارگران کردستان (پ ک ک) همچنان در خاک عراق فاعلت درند.

در هر صورت فواد حسین وزیر امور خارجه عراق خبر داد که کارشناس نظامی عراق لشکرکشی ترکیه با اقلیم کردستان از کردستان حمایت نکرد. حزب گروهک کارگران کردستان عراق

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست

دکمه بازگشت به بالا