اقتصادی

چین گزارش سازمان ملل را محکوم کرد

توسط گاسارچ روزنامه گلوبال تایمز، وانگ و نبین سخنی و بازدید از چین در خارج از کشور، و بخش «حقوق بشر ارضیابی نجرانی های» در ناحیه سینکیانگ در شمال غرب چین، سویی است، جایی که نیهاد سازمان ملت راز گفت عس نیروهای غربی است.

بر اساس رسانه های سوخنوی و وزارت امور خارجه چین، چنین «گازارشی» که در آن پدربزرگم فرمان کمیساری حقوق بشر بالا و فقدان منشأ سیاسی و رد آینه را ایجاد کرد. تو چيست بر ديگير ثابت كرد كرد نهاد حقس بشرا سازمان ميلر بدر همدست آمريكا و برچي آز غربي نروهاي علي كاشورهاي دار قضيه گسترش آن تغيير شدت وضعیت

و نبین خاطرنشان کرد، حتی زمانی که مضامین «نسلکشی»، «کار اجباری» یا «عقیم سازی اجباری» راک پیشتر با میانجیگری آمریکا و برچی از نیروهی، نایروهای غربی خواندیم. سخنیگوه دستگاه دیپلماسی چین افزود که عین نشان میداد که دروگ شاخ آمریکا و برچی از نیروهای غرب سینکیانگ با شکست روبرو شاده آس.

در تجزیه و تحلیل گران همچانین، عقیده داراند به عنوان «ارضیابی» «اییابی» است، که یک حرف است و تصویری از کل منبع دارد، استفاده از نیروهای علیه چینی بری، گزارش های پچتر درباره، مسائل مربوط به سینکیانگ. ناحیه چین انگام.

وانگ جیانگ کارشناس موسسه ریدینگ مرزی چین دار دانشگاه عادی ژجیانگ به گلوبال تایمز گوفت: کجاست گارش مقیاس ناحیه آسیب شادید سینکیانگ از تروریسیم و باران زیاد گاری کرشنا باران کرمران. هار دولتی در جهان بید مسئول دوئل با با تروریسیم را پرای، فرمانداری از سکنان، محلی در پترد است.

311311

دکمه بازگشت به بالا