کشف ۲ پرونده انبار قاچاق کرمانشاه در هفته جاری 

کرم |کرمانشاه

مسعود بیگلری در گفتگو با خبرنگار اخبار ورزشی کرمانشاه، اظهار کرد: در این هفته بازدیدی از یک انبار کالا انجام دادیم که در سامانه جامع انبارها ثبت انبار را انجام نداده بودند.

وی افزود: ارزش میزان کالایی که در انبار وجود داشته است ۲ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال است که به عنوان کالای قاچاق به تعزیرات حکومتی تحویل داده شد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان صمت کرمانشاه تصریح کرد: در همان ایام موفق به کشف انبار نخود شدیم که این انبار نیز در سامانه جامع انبارها، ثبت انبار را انجام نداده بودند.

وی اذعان کرد: ارزش میزان نخودی که در انبار وجود داشت ۷۰ میلیارد ریال بود که این پرونده نیز به عنوان کالای قاچاق به تعزیرات حکوتی تحویل داده شد.

دکمه بازگشت به بالا