اقتصادی

کشف ۴۰۰ کیلوگرم مخدر در ۲ عملیات پلیس پایتخت/ انهدام باند خانوادگی سوداگران مرگ

جانشین رئیس پلیس راهور در ادامه تحقیقات پلیس آگاهی از کشف 400 کیلوگرم مواد مخدر خبر داد.

ای نگاهش اخبار ورزشی سردار حمید هاوند به دستور دو مسئول محل ماموران، درگیری با مواد مخدر در تهران، بزرگ و کشف 396 کیلوگرم مواد مخدر، یک کیسه مواد مخدر کشف شد. کیسه مواد مخدر منهدم و 218 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد.

و ادامه دهید: دریافت این گزارش در فعالیت های اطلاع رسانی لطفا در خصوص تهیه و توزیع مواد مخدر، پازل و جریان های خبری در خصوص فعالیت مجرمانه اعضای گروه خانات استان کوچر جنوبی و با مقدار مواد مخدر اطلاع رسانی نمایید. مواد در نظر گرفته شده برای رفتن به استانهای شمالی کوچور انتقال دهند.

هداوند با اشاره به موضوع اساسنامه کلانتری، دوئل با مواد مخدر، تصمیم گرافت، مقرر کرد: با رصد تحرکات بیماران شدید، پیگیری و پایش جوانی وی با تشخیص مواد مخدر در رویداد خروج از ماه تهران و فرکانس در خیابان های مرتفع شمالی کوچور هستند. در جهت کنترل صحیح و فرکانس کل خروجی خودروهای تحت کنترل امد و مسئولین سازش اداره خودرویی اعضای گروه خانوادگی را شناسی و در مورد عملیات پلیس، آنها متوقف شده اند.

کشین ورمانده تهران تهران بذرج از قانون اساسی متهم این پرونده خبر داد و گفت: این فردی است که عضو یک گروه موسیقی است و در سلول او. ماموران پلیس آگاهی خودروهای عنان در بازرسی از خودروهای صاحبانشان 218 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط کردند. دو متهم که به دلیل تداوم یک دوره اقامت برای یک جرم کیفری نسبت به تشکیل محکومیت تغییر عقیده داده اند.

نگرانی ما از کشف 178 کیلوگرم مواد مخدر محاکمه شده توسط ماموران کلانتری محل بود که به اطلاع آنها رسید: چند وقت پیش ماموران محل، دوئل با مواد مخدر در تهران با افراد آگاه پای فنی و تخصصی پای مواد مخدر از استان های جنوبی و همچنین به نام پدرسالار که در مسیر درست است.

هداوند آدم داد: مأموران لطفاً دوئل با مواد مخدر تهران بزرگ در رصد و نظارت بر مسیر تردد متهم با فرکانس و فرکانس محدود در جنوب ایران، فارس شیناسای کردا و در دنبل با آماده سازی تور شرق و بازاری هجا موفق شادند، خودرو باردار تریاک را در ماه شیراز شینسای کانادا.

این دو مقام با بیان اینکه با توجه به فاصله دو مقام قضایی، متهمان دادگاه و خودرویی، دو مامور متهم موفق در فعالیت های فنی و تخصصی خودرو دستگیر و اعدام شده اند، دریافتند. که خودرو 178 کیلو و 360 پوند چمن دارد.و تیونینگ کرداند. در این راستا فردی که قانون اساسی او تغییر کرده است به گونه ای که فردی برای انجام تحقیقات تکمیلی در محل سکونت جابجا شده و صرفاً تشکیل حکومت برای طی مراحل قانونی باید به مراجع قضایی معرفی شود. منابع.

پایان پیام

دکمه بازگشت به بالا