اقتصادی

گلایه طالبان از ایران درباره پناهجویان افغان!

محمد ارسلاح خروتی، معین مالی و اداری این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که شماری از کشورها به دلیل اهداف سیاسی و رسیدن به خواست‌های شان، از پناهجویان همچون ابزار فشار بر امارت اسلامی استفاده می‌کنند.

معین وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از کشورهای میزبان پناهجویان افغان می‌خواهد که به حقوق جهانی پناهجویان تمکین کنند.

محمد ارسلاح خروتی گفت: «زمانی‌که میان دولت‌ها یا کشورها در فضای سیاسی پستی و بلندی‌هایی به میان میاید، آن زمان محسوس می‌شود، اثرات منفی و یا مثبت آن در مورد مهاجرین یا وضعیت مهاجرین معلوم می‌شود.»

 خروتی در این گفت‌وگو می‌افزاید که پاکستان، ایران و ترکیه در زمینه ایجاد سهولت و برطرف کردن مشکلات پناهجویان افغان به تعهدهای خود عمل نکرده‌اند.

او تاکید می‌کند که شماری از کشورها برای ارایه فرصت‌ها و امتیازها به پناهجویان برخورد دوگانه دارند.

محمد ارسلاح خروتی افزود: «به ویژه در اروپا و غرب که آن‌جا آنان به قوانین بین‌المللی که در مورد مهاجرین متعهد هستند، آن نیز به شکل درست مدنظر گرفته نشده و بر آن عمل نشده است.»

311311

دکمه بازگشت به بالا