اقتصادی

حدادی: موضوع مسمومیت دانش آموزان در اولویت مجلس و دولت است

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، تاکید کرد: با توجه به فرمان مقام معظم رهبری باید با افرادی که حرکت خشونت آمیز با این شیوه را در بحث مسمومیت دانش آموزان دنبال کردند برخورد جدی صورت گیرد.

علی حدادی در گفت وگو با اخبار ورزشی، با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اینکه مسمومیت دانش آموزان یک جنایت بزرگ و غیر قابل اغماض است، بیان کرد: بررسی موضوع مسمومیت دانش آموزان باید در اولویت قرار گیرد. اکنون کار گروهی در مجلس متشکل از کمیسیون های بهداشت، آموزش، امنیت و امور داخلی تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این موضوع هستند.

وی در ادامه اظهار کرد: دولتمردان نیز وظیفه سنگینی در این حوزه بر دوش دارند. همان طوری که مقام معظم رهبری تاکید کردند اگر افرادی به این موضوع هنجارشکن دامن زده باشند باید شناسایی و مورد برخورد جدی قرار گیرند. باید با افرادی که این حرکت خشونت آمیز با این شیوه را دارند برخورد جدی صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: این موضوع در اولویت مجلس و دولت بوده و ان شاءالله بررسی ها چه در مجلس و چه در دولت به نتیجه برسد و جمع بندی خوبی به مردم ارائه شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا