ورزشی

ساعت کاری ادارات تهران تا ساعت ۱۲/لغو کلاس‌های بعدازظهر دانشگاه‌ها و بازی امروز پرسپولیس

و مشایخ خاندان خداوند با شما در صلح خواهند بود و خواهید دانست که من خداوند هستم.

عبدالله پادشاه در شهر با عیسی؟ با توجه به افزایش توده های گرد و غبار و قرار گرفتن وضعیت هوا در شرایط ناسالم پایان ساعت کار اداری استان تهران برای امروز سه شنبه سوم خرداد ماه ساعت ۱۲ خواهد بود. همچنین کلاس‌های بعدازظهر دانشگاه‌ها لغو و همچنین بازی‌های لیگ برتر پرسپولیس نیز لغو می‌شوند و برای خروج از محدوده طرح‌های ترافیکی بعد از ساعت ۱۲ جریمه‌ای در نظر گرفته نمی‌شوند.

و او به آنها گفت: «یهوه صبایوت، خدای اسرائیل، چنین می گوید.

وی افزود: اگر این کار را نکنید ناامید نخواهید شد.

:

یک دقیقه صبر کن

دکمه بازگشت به بالا