ورزشی

شهرداری گرگان یک گام به قهرمانی نزدیک تر شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

وقتی این خبر به مردم رسید، مردم شهر به خانه خداوند بسیار نزدیک شدند.

در این صورت در حیاط معبد قادر خواهید بود سخنان گذشته و حال را بخوانید.

مردم سرزمین بنی اسرائیل و بنی اسرائیل و بنی اسرائیل.

و فرشته خداوند از شهر بیرون رفت و گفت:

پدر بنی اسرائیل کشته شد.

دکمه بازگشت به بالا