اقتصادی

۶ ماه زندان در انتظار دانشگاه‌هایی که در استعلام مدارک دانشگاهی کم‌کاری کنند

مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی در گفت‌وگو با آنا؛ 

مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: همه نظام‌های آموزشی که در آن‌ها یک مدرک تحصیلی ایجاد می‌شود، مکلف هستند تمام داده‌های خود را به وزارت علوم ارائه دهند و بر اساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، اگر مدیری همکاری نکند در زمینه انفصال از خدمات دولتی یا زندان به مدت ۶ ماه مجازات می‌شود.

محمد هادی زاهدی مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره استعلام مدارک دانشگاهی گفت: در سال ۱۳۹۳ نظام نامه‌ای را در زمینه دولت الکترونیک با خوشه‌های متفاوت تدوین کردند که یکی از این خوشه‌ها در زمینه آموزش و پژوهش بود و متولی اجرایی سازی آن برعهده وزارت علوم گذاشته شد. 

وی افزود: در سال ۹۶ یکی از تکالیف خوشه آموزش و پژوهش در راستای «راه اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی» با هدف پیشگیری از جعل مدرک تقلبی بود. 

زاهدی تصریح کرد: پس از اینکه وزارت علوم مسئولیت نظارت و اجرایی خوشه آموزش و پژوهش را بر عهده گرفت، تمام زیر نظام‌ها به خصوص دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت بهداشت و حتی حوزه‌های علمیه مکلف به ارائه خدمات در سامانه استعلام مدرک تحصیلی وزارت علوم شدند. 

مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم ادامه داد: در حال حاضر هر ارگان یا متقاضی که قصد انجام استعلام مدرک تحصیلی دیگران یا خود را دارد فارغ از دانشگاه می‌تواند از این سامانه استفاده کند. 

زاهدی بیان کرد: صحت مدارک در سامانه استعلام مدارک تحصیلی بر عهده دانشگاه هاست و وزارت علوم در این زمینه هیچ تضمینی نمی‌دهد. برای مثال، ارگان‌ها و موسسات و سایرنهاد‌ها به صورت برخط از وزارت علوم وضعیت دانشجویی یا فارغ التحصیلی یک دانشجو را جویا می‌شوند که این درخواست به دانشگاه ارسال می‌شود و در یک جواب آنرا به وزارت علوم اعلام می‌کنند. 

مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم اضافه کرد: وزارت علوم تجمیع کننده پاسخ‌هایی است که در قالب سرویس به دستگاه‌ها ارسال می‌شود تا تائیدیه یا عدم تائید استعلام مدرک دانشجو را از دانشگاه دریافت کند. 

زاهدی افزود: قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی سال گذشته در مجلس تصویب شد که در آن سازمان‌هایی به عنوان متولی حوزه‌های خاص تعیین شدند و در آن وزارت علوم به عنوان متولی ایجاد پایگاه اطلاعات پایه مدرک تحصیلی شناخته شد، یعنی تا قبل از آن اگر می‌خواستیم متوجه شویم که فردی در دانشگاه آزاد تحصیل کرده یا خیر، از طریق یک سرویس استعلام می‌کردیم و در نهایت دانشگاه به ما جواب می‌داد. 

مدیر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم گفت: در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صراحت ذکر شده که بحث جمع آوری، نگهداشت، بروز رسانی، صیانت و حفاظت از داده بر عهده وزارت علوم است، یعنی این وزارتخانه وظیفه تولیدات را بر عهده دارد. 

زاهدی تاکید کرد: همه نظام‌های آموزشی که در آن‌ها یک مدرک تحصیلی ایجاد می‌شود، مکلف هستند تمام داده‌های خود را به وزارت علوم ارائه دهند و قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی که برای اولین بار اجرایی می‌شود، دارای ضمانت اجرایی است، بر اساس این قانون اگر مدیری همکاری نکند یا کم کاری کند در زمینه انفصال از خدمات دولتی یا زندان به مدت ۶ ماه مجازات می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا