اقتصادیفعالان کسب و کار

وزن تیرآهن چگونه محاسبه میشود؟

محاسبات وزن آهن آلات مصرفی برای ساخت و ساز

یکی از نکات مهمی که در زمان خرید تیرآهن و یا ساخت و ساز به ذهن شما مخاطب گرامی خواهد رسید محاسبه وزن آهن آلات مصرفی می باشد. در مقاله زیر به بررسی نحوه محاسبه وزن انواع آهن آلات ساختمانی اعم از میلگرد و تیرآهن خواهیم پرداخت. در این خصوص آهن آلات مصرفی را به سه بخش میلگرد، کارهای فولادی سنگین و کارهای فولادی سبک تقسیم می کنیم. ، قیمت پروفیل، تیرآهن، ورق و دیگر مقاطع فولادی را می‌توانید در مرکزآهن بررسی کنید. همچنین شما میتوانید فارق از محاسبه وزن را نیز مشاهده کنید.

کارهای فولادی با میلگرد (محاسبه وزن میلگرد)

برای به دست آوردن وزن میلگرد از جداول استاندارد که مشخصات فنی میلگرد ها در آن وجود دارد محاسبه می شود.

همان طور که در مقاله تقدیم حضورتان شد:

در کارخانه معمولا هر شاخه میلگرد به طول 12 متر تولید می شود.

میلگرد ها معمولا به سه نوع دسته بندی می شوند:

1 ساده (AI) Ø

آجدار (AII) Φ

آجدار پیچیده (AIII) Φ

برای مثال اگر بخواهیم وزن میلگردی به طول 6 متر از نوع Φ16 را به دست آوریم:

وزن میلگرد = 1× 6 × 1/58 = 9/48 Kg

در صورتی که به جدول فوق دسترسی نداشتیم برای به دست آوردن G (وزن مخصوص) می توانیم از فرمول زیر استفاده نماییم:

نحوه به دست آوردن طول خالص و همپوشانی آرماتورها (برای یک بار همپوشانی در طول آرماتوربندی)

طول خالص آرماتوربندی   x

طول ناحیه مورد نظر x ´

خم آرماتور a

همپوشانی (اورلپ) b

پوشش بتن (کاور) c

X = x ´ – 2c + 2a + b

X = x ´ + b – 2(c – a)

نحوه به دست آوردن تعداد آرماتور خاموت در تیر یا ستون

تعداد خاموت ها n

فواصل خاموت ها x

طول تیر یا ستون L

N = (L ÷ X ) + 1

نحوه به دست آوردن طول آرماتورهای زیگزاگ (برشی) در تیرچه

طول آرماتور زیکزاک L

ضخامت بتن ریزی سقف a

ضخامت سقف d

ضخامت بتن پاشنه تیرچه c

فاصله آرماتور فشاری تا آرماتور کششی h

فاصله آرماتور فشاری تا روی بلوک b

طول هر قسمت مورب آرماتور زیکزاک z

گام آرماتور برشی g

تعداد آرماتور مورب n

نحوه به دست آوردن طول آرماتور اوتکا دوطرفه در تیر بتنی

طول آرماتور اوتکا دو طرفه L

عرض تیر a

ضخامت تیر b

کاور c

ضخامت بتن پاشنه تیرچه p

ارتفاع آویز h

طول آرماتور اوتکا بر روی عرض تیر L1

طول آرماتور اوتکا با خم آن بر روی تیرچه L2

طول مورب آرماتور اوتکا y

کارهای فولادی سنگین

فولاد منظور شده در این بخش فولاد نرم معمولی مانند St37 است

منظور از تیرریزی ساده، آن است که پروفیل بریده شده در صورت نیاز به یکدیگر متصل شوند و بدون جوشکاری در محل تکیه گاه در جای خود نصب شوند.

منظور از خرپا سازه ای است که اتصال اعضای آن به یکدیگر، با واسطه ورق (gasset plate) تامین شده باشد و تیر یا ستون مشبک به سازه ای اطلاق می شود که اتصال اعضای آن، بدون واسطه ورق تامین شده باشد.

منظور از دهانه خرپا، فاصله محور تا محور دو تکیه گاه متوالی آن است.

واحد اندازه گیری برای کارهای فولادی سنگین (کیلوگرم) است که وزن کار براساس جدول استاندارد که مشخصات فنی آهن آلات موجود در بازار در آن وجود دارد محاسبه می شود.

محاسبه وزن پروفیل

تمامی پروفیل های : تیرآهن نیم پهن I (IPE)، تیرآهن باریک I (INP)، تیرآهن عریض I (IPB)، تیرآهن عریض I (نوع سبک)، (IPBL)، ناودانی (U)، پروفیل نبشی دو طرف مساوی (L)، پروفیل نبشی با لبه های نامساوی (L)، سپری (T) و قوطی چهارگوش که هر متر آن در جدول اشتال وزن مخصوص دارد، برای متره آن کافی است طول پروفیل را در تعداد آن و سپس در وزن مخصوص خود ضرب کرد. اطلاع از وزن پروفیل برای محاسبه دقیق به شما کمک خواهد کرد.

محاسبه وزن ورق فولادی

برای تعیین وزن انواع پلیت ها به اشکال مختلف ابتدا باید حجم آن ها را به دست آورد سپس حجم را در وزن مخصوص فولاد نرم ضرب نماییم:

  • از جمله پلیت هایی که ممکن است در یک سازه فلزی به کار رود عبارتند از:

1 – صفحه ستون ها که معمولا مربع یا مستطیل هستند

2 – سخت کننده های پای ستون ها که معمولا اشکال زیر را دارند:

3 – قیدهای اتصال دهنده تیرآهن ها، ناودانی ها و سپری ها و نبشی های دوبل که این قیدها به صورت مستطیل شکل هستند.

4 – پلیت های ناحیه اتصال پل به ستون که معمولا مستطیلی شکل هستند

5 – پلیت های تقویت ستون ها که معمولا مستطیلی شکل هستند

6 – پلیت ناحیه جان پل های زنبوری که معمولا مستطیلی شکل هستند

7 – پلیت تقویت جان و یا بال پل ها که معمولا مستطیلی شکل هستند

8 – پلیت لازم برای ساخت اتصال صلب (گیردار) که معمولا مستطیلی شکل هستند

9 – پلیت لازم برای اتصال تیر شمشیری راه پله به پل که شمشیری راه پله به آن وارد می شود که معمولا مستطیلی شکل هستند

10 – پلیت تقویت قسمت خم تیر شمشیری راه پله که معمولا مستطیلی شکل هستند

11 – پلیت های مربع – مستطیل و اشکال هندسی دیگر که برای اتصالات بادبند به کار می رود

12 – پلیت های لازم به عنوان نشیمن پل ها که معمولا مستطیلی هستند

13 – لچکی های لازم در یک اتصال مفصلی یا گیردار که معمولا به شکل مثلث هستند.

نحوه محاسبه وزن بیس پلیت

وزن بیس پلیت  = [ 0.6 × 0.60 × 0.02] (m3) × [ (7850)  وزن مخصوص فولاد نرم] (kg/m3) = 56.52 kg

تذکر : (m0.06 = طول و عرض بیس پلیت) (  m0.02 = ضخامت بیس پلیت)

وزن انواع پلیت، ورق تقویتی و بست

وزن پلیت   = [ 0.50 × 0.30 × 0.01] (m3) × [(7850 وزن مخصوص فولاد نرم]  )kg/m3) = 11.775 kg

تذکر: (0.50 = طول پلیت) (0.30 = عرض پلیت) (0.01 = ضخامت پلیت)

وزن ورق تقویتی = [ 0.70 × 0.25 × 0.01] (m3) × [ (7850 وزن مخصوص فولاد نرم] )kg/m3) = 13.737 kg

تذکر: (0.07 = طول ورق) ( 0.25 = عرض ورق) (0.01 = ضخامت ورق)

وزن بست

وزن بست  = [0.20 × 0.11 × 0.008] (m3) × [ (7850)  وزن مخصوص فولاد نرم] = 1.381 kg

تذکر: (0.2 = طول بست) (0.11 = عرض بست) ( 0.008 = ضخامت بست)

نحوه محاسبه وزن انواع سخت کننده ها

وزن لچکی = [ 0.01 × (2 ÷ ( 0.15 × 0.15 )) ] (m3) × [ (7850) وزن مخصوص فولاد نرم] (kg/m3) = 0.883 kg

تذکر ( 2 ÷ ( 0.15 × 0.15 ) = مساحت لچکی) ( 0.01 = ضخامت لچکی)

وزن پلیت = [ 0.01 × ( 2 ÷ ( 0.25 + 0.35 ) )+ (0.1 × 0.35)] × 0.01 (m3) × [ ( 7850)] (kg/m3) = 5.10 kg

تذکر: (  0.01 × ( 2 ÷ ( 0.25 + 0.35 ) ) = مساحت ذوزنقه) ((0.35 × 0.1) = مساحت مستطیل) ( 0.01 = ضخامت پلیت)

وزن پلیت = [ 0.15 × ( 2 ÷ ( 0.15 + 0.05 ))  + ( 0.1 × 0.15)] × 0.01 (m3) × [ (7850)] (kg/m3) = 2.355 kg

تذکر ( 0.15 × ( 2 ÷ ( 0.15 + 0.05 )) = مساحت ذوزنقه) ( 0.15 × 0.10) = مساحت مستطیل) ( 0.01 = ضخامت پلیت)

محاسبه وزن تیرآهن

وزن تیرآهن  IPE = [12] (m) × [ ( 22.40 ) = وزن مخصوص  IPE20 از جدول اشتال] (kg/m) = 268.80

وزن تیرآهن  IPE = [6] (m) × [ (18.8) = وزن مخصوص  IPE18   از جدول اشتال]  (kg/m) = 112.8 kg

وزن تیرآهن دوبل  IPE = [2 × 12] (m) × [ (18.8) = وزن مخصوص  IPE18 از جدول اشتال ] (kg/m) = 451.20 kg

تذکر: در محاسبه وزن تیرآهن دوبل فوق، وزن ورق تقویتی محاسبه نشده است)

وزن تیرآهن لانه زنبوری  CPE = [10] (m) × [ (10.33) = وزن مخصوص  CPE18] (kg/m) = 103.30 kg

وزن مخصوص تیرآهن لانه زنبوری در جدول اشتال

محاسبه وزن نبشی

دو طرف مساوی  (L) = [0.30] (m) × [ (100 × 10) وزن مخصوص نبشی  = (15.10)] (kg/m) = 4.53 kg

وزن نبشی با لبه های نامساوی  (L) = [0.35] (m) × [( 100 × 50 × 8) وزن مخصوص نبشی = (8.99)] (kg/m) = 3.146 kg

محاسبه وزن ناودانی

وزن ناودانی  (UNP) = [12] (m) × [(25.30 = وزن مخصوص  UNP20  از جدول اشتال) (kg/m) = 303.60 kg

وزن ناودانی دوبل  (2UNP) = [2 × 6] (m) × [ (22) وزن مخصوص  UNP18 از جدول اشتال ] (kg/m) = 264 kg

در محاسبه وزن ناودانی دوبل فوق وزن ورق تقویتی محاسبه نشده است.

محاسبه وزن سپری

وزن سپری  TE = [12] (m) × [ (10.70) = وزن مخصوص  TE80  از جدول اشتال] (kg/m) = 128.40 kg

وزن سپری  (TB) = [12] (m) × [ (9.43) وزن مخصوص  TB50 از جدول اشتال) (kg/m) = 113.04 kg

کارهای فولادی سبک

برای اندازه گیری اوزان در و پنجره های ساخته شده از پروفیل های توخالی (قوطی) می توان از وزن های حاصل از جداول مربوط استفاده نمود و در صورت در دسترس نبودن این جداول، می توان با به دست آوردن حجم پروفیل مورد نظر و ضرب آن در طول و سپس در وزن مخصوص فولاد نرم (7850) مقدار وزن را به دست آورد.

  • واحد اندازه گیری در و پنجره کیلوگرم است
  • واحد اندازه گیری حفاظ و نرده و نرده بان کیلوگرم است
  • واحد اندازه گیری پوشش سقف با ورق گالوانیزه کیلوگرم است
  • واحد اندازه گیری فنس ها و مش ها کیلوگرم است
  • واحد اندازه گیری رابیتس سقف کاذب متر مربع است
  • واحد اندازه گیری لوله گالوانیزه هواکش متر طول و واحد اندازه گیری درپوش لوله بخاری عدد است.

در ادامه چند مثال برای وزن محصولات فولادی سبک آورده خواهد شد:

محاسبه مقدار رابیتس برای سقف کاذب پارکینگ با ابعاد 12 × 27.50 متر

یا به طور مثال به منظور ساخت چهارچوب یک پنجره مطابق شکل زیر از قوطی 30 × 60 میلی متر به ضخامت 2 میلی متر استفاده شده است. اگر بخواهیم وزن قاب این پنجره را به دست آوریم با توجه به اینکه شاخک های اتصال به طول 10 سانتی متر از قوطی 30 × 60 میلی متر می باشد.

نحوه به دست آوردن طول قوطی (60 × 30) میلی متر- افقی

افقی  – میلی متر  (30 × 60) طول قوطی = 1.2 – 2 (0.03) = 1.14 m

0.03 = عرض قوطی

 دول وزن تیرآهن ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۴

وزن تیرآهن 22 براساس سایز و ابعاد این محصول متغیر است. همچنین وزن تیرهای تولیدی کارخانجات مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و بسته به متریال مصرفی و ابعاد تولیدی متغیر می باشد. از این رو وزن تیرآهن 14 ، 16 ، 18 و 24 در ادامه برای بررسی بیشتر آورده شده است. همچنین برای مثال وزن تیراهن ۱۴اصفهان با سایر کارخانجات نیز متفاوت می باشد و لازم است پیش از خرید از وزن هرکدام از برندهای تولیدی اطلاع کامل داشته باشید. وزن هر شاخه تیرآهن ۱۴، 12، 16، 24 و … را در ادامه به طور کامل بررسی این قطعات ارائه شده است.

وزن تیرآهن 12: تیرآهن 12 یکی از پرکاربردترین مقاطع در ساختمان سازی می باشد که تحت استاندارد IPE ساخته می شود و معمولا کارایی بسیار خوبی برای ساخت سقف و ستون دارد. استاندارد IPE در اروپا و آلمان استفاده می‌شود. تیراهن هایی که با این استاندارد تولید می‌شوند دارای شکل I هستند.

این مقاطع که همگی به اندازه های 12 متری برش خورده و به بازار عرضه می شوند، به طور معمول وزنی برابر با 125 کیلوگرم دارند. این مشخصات معمولا بر روی شاخه های تیر در پروسه تولید محصول حکاکی می شود تا خریدار در هنگام خرید از مشخصات فنی آن مطلع شود، پس حتما ضمن گرفتن تاییدیه از کارشناس فروش، وزن تیرآهن 12 را در هنگام تحویل چک کنید. ابعاد در این محصول شامل طول و ارتفاع می باشد.

وزن تیرآهن 14: وزن تیرآهن 14 همانند بسیاری از محصولات فولادی به‌ صورت استاندارد تعریف شده است. وزن یک شاخه تیرآهن ۱۴ با توجه به طول محصول برای آن تعریف می‌شود. برای تیرآهن‌ هایی که با طول استاندارد 14 متر به فروش می‌ رسند، وزن نهایی 155 کیلوگرم تعریف شده است. مرسوم‌ ترین نوع تیرآهن 14 در ایران با استاندارد IPE تولید شده و به فروش می‌ رسد. تیرآهن‌ های IPE دو نوع با نام‌ های انواع لانه زنبوری و دوبل را شامل می‌ شوند.

وزن تیرآهن 16: برای اطلاع از وزن هر شاخه تیرآهن 16، یکی از بهترین جدول‌ های وزن در سایت مرکزآهن در اختیار شما قرار داده شده است. وزن تیرآهن 16 برابر با 190 کیلوگرم است. این عدد برای یک تیرآهن 16 با استاندارد 12 متری تعریف شده است. برای اطلاع از قیمت تیرآهن 16 می‌توانید با کارشناسان مرکز آهن تماس حاصل فرمایید.

وزن تیرآهن 18: وزن تیرآهن 18 برابر با 226 کیلوگرم تعریف شده است. البته وزن این محصول با توجه به کارخانه تولید کننده و برند تولیدی کمی بالا و پایین می‌ شود. برای اطلاع از وزن تیرآهن 18 هر کارخانه ادامه مطلب را مطالعه کنید.

وزن تیرآهن 24: تیرآهن 24 به صورت استاندارد در شاخه‌ های 12 متری تولید شده و به فروش می‌ رسد. وزن هر شاخه تیراهن ۲۴ برای هر شاخه برابر با 368.5 کیلوگرم است. تیرآهن های 24 از جمله کاربردی ترین و پراستفاده ترین مصالح فلزی هستند. وزن تیر آهن ۲۴ با توجه به کارخانه تولیدکننده نیز در این مطلب از مرکزآهن اعلام شده است.

وزن تیرآهن 30: استاندارد تولید تیرآهن 30 IPE که همان استاندارد اروپا و آلمان می باشد. مقاطع تولید شده تحت این استاندارد دارای ضخامت های یکسان در سراسر محصول بوده و به شکل حرف انگلیسی I هستند. این مقاطع به طور استاندارد دارای ارتفاع بین 80 تا 600 میلی متر می باشند که به صورت شاخه های 12 متری برش می خورند. وزن یک شاخه تیرآهن 30 به طول یک متر برابر با 42.2 کیلوگرم و وزن شاخه تیرآهن 30 به طول 12 متر برابر با 506 کیلوگرم است.

جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری

وزن هر شاخه تیرآهن لانه زنبوری با توجه به ضخامت و سایز این محصول مشخص می‌شود. وزن یک شاخه تیرآهن لانه زنبوری برای سایز 12 تا 30 در جدول زیر برای کاربران گرامی ارائه شده است.

سایز      وزن هر شاخه (kg)

12        125

14        155

16        195

18        225

20        275

22        325

24        375

27        425

30        507

جدول وزن تيرآهن معمولي ( IPE )

تیرآهن نوع IPE یا تیرآهن نوع I محبوب ترین نوع تیرآهن در ایران بوده و ضخامت جان آن کم تر و عرض بال آن بیشتر از تیرآهن نوع نرمال می باشد. این نوع تیرها در ایران و اروپا تولید می شوند و شکل آن ها مانند I است و ضخامت بال های آن تغییر پذیر نیست. برای نمایش دادن این نوع پروفیل در نقشه ها از علامت اختصاری به همراه اندازه ارتفاع استفاده می گردد. به طور مثال IPE20 به معنی پروفیل I شکل است که دارای ارتفاع 20 سانتی متر می باشد. در ادامه جدول وزن تیرآهن IPE برای شما عزیزان آورده شده است.

سايز تيرآهن        وزن شاخه 12متري(kg)    وزن شاخه 1 متری (kg)    ارتفاع    عرض بال           ضخامت جان       ضخامت بال

8          72

10        98

12        125     10.4    120     64        4.4       6.3

14        155     12.9    140     73        4.7       6.9

16        190     15.8    160     82        5          7.4

18        226     18.8    180     91        5.3       8

20        269     22.4    200     100     5.6       8.5

22        315     26.2    220     110     5.9       9.2

24        369     30.7    240     120     6.2       9.8

27        434     36.1    270     135     6.6       10.2

30        507     42.2    300     150     7.1       10.7

33        590

36        686

40        796

45        932

50        1089

55        1272

60        1464

جدول وزن هاش بال پهن 12 متري

یکی از انواع کاربردی تیراهن، هاش بال پهن یا تیرآهن هاش HEB نام دارد. جدول وزن تیرآهن هاش HEB در ضخامت‌های مختلف در ادامه برای شما ارائه شده است.

سايز هاش           وزن شاخه سبک (kg)       وزن شاخه سنگين (kg)

10        201     245

12        239     321

14        297     405

16        365     512

18        426     615

20        508     736

22        606     858

24        702     999

26        764     1116

28        875     1236

30        999     1404

32        1172   1524

34        1260   1608

36        1344   1704

40        1500   1860

45        1680   2052

50        1860   2244

جدول وزن هاش سنگين عريض ( IPBU-HE-M )

یکی دیگر از انواع تیراهن‌های موجود در بازار، هاش سنگین عریض یا IPBU-HE-M نام دارد که وزن هر شاخه از این مقطع فولادی و ورق سیاه در ادامه قابل مشاهده و بررسی است:

سایز تیرآهن        وزن هر شاخه 12 متری (kg)

10        501.6

12        625.2

14        758.4

16        914.4

18        1066.8

20        1236

22        1404

24        1884

26        2064

28        2268

30        2856

32        2940

34        2976

36        3000

40        3072

45        3156

50        3240

55        3336

60        3420

65        3516

70        3612

80        3804

90        3996

وزن تیرآهن اصفهان

کارخانه ذوب آهن اصفهان را می توان یکی از بزرگ ترین کارخانجات تولید تیرآهن در کشور به شمار آورد. وزن تیرآهن 16 اصفهان و وزن تیرآهن 18 اصفهان و سایر ابعاد تولیدی توسط کارخانه دقیقا منطبق بر جدول اشتال بوده و یکی از دقیق ترین محصولات تولیدی در کشور می باشد. در ادامه جدول وزن تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان برای شما آورده شده است.

در جدولی که در ادامه برای شما ارائه شده است امکان مشاهده وزن هر شاخه تیراهن اصفهان، فایکو، ناب تبریز، فولاد یزد، آریان فولاد، جهان فولاد غرب و تیرآهن اهواز برایتان ارائه شده است. چدول وزن تیرآهن کارخانه‌های مختلف می‌تواند سبک و سنگین بودن این قطعه در تمام کارخانه ها را نشان دهد. شما همچنین می‌توانید با کمک این اطلاعات در زمان خرید با اطمینان بیشتری اقدام کنید.

سایز      کارخانه  وزن هر شاخه 12 متری (kg)

12        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     125

14        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     155

16        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     190

18        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     226

20        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     269

22        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     315

24        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     369

27        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     434

30        تیرآهن ذوب آهن اصفهان     507

14        تیرآهن فایکو        130

16        تیرآهن فایکو        170

18        تیرآهن فایکو        210

20        تیرآهن فایکو        225

22        تیرآهن فایکو        300

24        تیرآهن فایکو        350

14        تیرآهن ناب تبریز  132

16        تیرآهن ناب تبریز  170

18        تیرآهن ناب تبریز  210

14        تیرآهن فولاد یزد   147

16        تیرآهن فولاد یزد   180

18        تیرآهن فولاد یزد   214

20        تیرآهن فولاد یزد   257

22        تیرآهن فولاد یزد   300

24        تیرآهن فولاد یزد   350

14        تیرآهن آریان فولاد 140

16        تیرآهن آریان فولاد 175

18        تیرآهن آریان فولاد 215

20        تیرآهن آریان فولاد 250

22        تیرآهن آریان فولاد 305

12        تیرآهن جهان فولاد غرب     132

14        تیرآهن جهان فولاد غرب     156

16        تیرآهن جهان فولاد غرب     192

18        تیرآهن جهان فولاد غرب     228

20        تیرآهن جهان فولاد غرب     279

14        تیرآهن فولاد اهواز            135

16        تیرآهن فولاد اهواز            165

18        تیرآهن فولاد اهواز            211

نحوه و فرمول محاسبه وزن تیرآهن

برای محاسبه وزن تیرآهن ۱۶، 14 و سایر ابعاد می توان از سه روش کلی استفاده نمود. این روش ها شامل استفاده از جدول وزنی تیرآهن، استفاده از و استفاده از چگالی آهن می باشد. همچنین با استفاده از فرمول محاسبه وزن تیرآهن نیز می توان به وزن این محصول دسترسی یافت. در ادامه به بررسی دقیق تر این روش ها خواهیم پرداخت. برای محاسبه وزن تیرآهن های مختلف موجود در بازار فرمولهای خاصی وجود دارد که در ادامه آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

فرمول محاسبه وزن تیرآهن لانه زنبوری

تیرآهن لانه زنبوری نوعی از تیرآهن می باشد که به منظور افزایش مقاومت خمشی در تیرهای نرمال آن ها را به شکل لانه زنبور برش داده، از هم باز کرده و سپس مجددا به هم جوش می دهند و تیر جدیدی با ظرفیت بالاتر را تولید می نمایند. این تیرها در محل تکیه گاه و وسط دهانه برحسب نظر مهندس سازه با ورق تقویت می شوند و به صورت تکی یا جفتی در تیر ریزی ساختمان ها به کار برده می شوند. برای محاسبه وزن تیرآهن لانه زنبوری از نوع CPE18 با طول 10 متر از فرمول زیر استفاده می شود:

طول تیر لانه زنبوری به متر× وزن یک متر (از جدول اشتال)  = وزن نهایی تیر لانه زنبوری

وزن تیرآهن لانه زنبوری CPE = [10] (m) × [ (۱۰٫۳۳) = وزن مخصوص CPE18] (kg/m) = 103.30 kg

فرمول محاسبه وزن تیرآهن IPE

طول تیرآهن به متر × وزن یک متر (از جدول اشتال) = وزن تیرآهن IPE

برای محاسبه وزن تیرآهن نوع 20 IPE به طول 12 متر از فرمول زیر استفاده می شود:

وزن تیرآهن IPE = [12] (m) × ( ۲۲٫۴۰ ) = وزن مخصوص IPE20 از جدول اشتال (kg/m) = 268.80

همچنین برای محاسبه تیرآهن IPE18 به طول 6 متر از فرمول زیر استفاده می شود:

وزن تیرآهن IPE = [6] (m) × [ (۱۸٫۸) = وزن مخصوص IPE18 از جدول اشتال (kg/m) = 112.8 kg

لازم به ذکر است که وزن تیرآهن خریداری شده توسط شما ممکن است به دلیل استفاده از استانداردی خاص توسط کارخانه سازنده با عدد به دست آمده از فرمول کمی متفاوت باشد ولی هر چه این اعداد به یکدیگر نزدیک تر باشند نشان دهنده کیفیت تیرآهن خریداری شده است.

فرمول محاسبه وزن تیرآهن دوبل

تیرآهن نوع دوبل از جمله تیرهایی می باشند که از پروفیل های استاندارد ساخته شده و به صورت دوبل بهم می چسبند و یا از هم جدا بوده و جهت تحمل بارهایی با وزن بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. برای تعیین وزن تیرآهن دوبل از نوع 2IPE18 به طول 12 متر از فرمول زیر استفاده می شود:

(طول تیرآهن IPB x 2) × وزن یک متر (از جدول اشتال) = وزن نهایی تیرآهن دوبل

وزن تیرآهن دوبل IPE = [2 × ۱۲] (m) × [ (۱۸٫۸) = وزن مخصوص IPE18 از جدول اشتال ] (kg/m) = 451.20 kg

تذکر: در محاسبه وزن تیرآهن دوبل فوق، وزن ورق تقویتی محاسبه نشده است.

محاسبه وزن تیرآهن با استفاده از چگالی

با استفاده از فرمول زیر می توانید با در دست داشتن چگالی آهن، وزن تیرآهن خریداری شده را محاسبه نمایید. برای این کار نیاز به خط کش یا کولیس برای اندازه گیری ضخامت بال و جان تیرآهن خواهید داشت.

1000/[چگالی*طول*[(ضخامت جان*طول جان)+(ضخامت بال*عرض بال)]*2]= وزن یک شاخه تیرآهن

با استفاده از این فرمول می توانید تنها وزن تیرآهن های ساده و هاش را به دست آورید. لازم به ذکر است که در این فرمول طول تیرآهن براساس متر و سایر پارامترها براساس میلی متر وارد می گردد. چگالی آهن را نیز 7.58 در نظر بگیرید.

محاسبه وزن تیرآهن 18 به طول 6 متر چگونه است؟

وزن تیرآهن = طول تیرآهن * وزن مخصوص تیرآهن از جدول اشتال

محاسبه وزن تیرآهن لانه زنبوری 18 به طول 10 متر چگونه است؟

وزن تیرآهن لانه زنبوری = طول تیرآهن * وزن مخصوص تیرآهن از جدول اشتال

وزن یک شاخه تیرآهن ۱۴ چقدر است؟

به طور حدودی وزن تیرآهن 14 برابر 155 کیلوگرم است.

احتمالا برای شما نیز پیش آمده که پس از خرید تیرآهن یا هریک از آهن آلات مصرفی ساختمان بخواهید از وزن محصول خریداری شده اطمینان یابید. به دلیل اهمیت وزن و ابعاد، بر ما نیز به شما توصیه می کنیم پس از خرید این محصول حتما نسبت به صحیح بودن وزن آن اطمینان یابید. با اطلاع از وزن تیرآهن خریدارای شده می توانید صحت ادعای فروشنده آن را بررسی نمایید و خریدی مطمئن داشته باشید.

با این وجود محاسبه دقیق وزن تیرآهن کمی دشوار بوده و ممکن است چالش بزرگی را پیش روی شما قرار دهد. ما در ادامه سعی می کنیم این کار را با ارائه روش ها و فرمول های مختلف برای شما آسان نماییم. همچنین جدول وزن تیرآهن برای انواع IPE، HEA و لانه زنبوری در ادامه خدمت شما ارائه می گردد. اطلاع از وزن تیراهن 16، وزن تیراهن 14، 24 و …. اهمیت بالایی دارد چرا که این مقاطع کاربرد بالایی در ساختمان سازی دارند.

جدول وزن تیرآهن ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۴

وزن تیرآهن براساس سایز و ابعاد این محصول متغیر است. همچنین وزن تیرهای تولیدی کارخانجات مختلف با یکدیگر متفاوت بوده و بسته به متریال مصرفی و ابعاد تولیدی متغیر می باشد. از این رو وزن تیرآهن 14 ، 16 ، 18 و 24 در ادامه برای بررسی بیشتر آورده شده است. همچنین برای مثال وزن تیراهن ۱۴اصفهان با سایر کارخانجات نیز متفاوت می باشد و لازم است پیش از خرید از وزن هرکدام از برندهای تولیدی اطلاع کامل داشته باشید. وزن هر شاخه تیرآهن ۱۴، 12، 16، 24 و … را در ادامه به طور کامل بررسی این قطعات ارائه شده است.

وزن تیرآهن 12: تیرآهن 12 یکی از پرکاربردترین مقاطع در ساختمان سازی می باشد که تحت استاندارد IPE ساخته می شود و معمولا کارایی بسیار خوبی برای ساخت سقف و ستون دارد. استاندارد IPE در اروپا و آلمان استفاده می‌شود. تیراهن هایی که با این استاندارد تولید می‌شوند دارای شکل I هستند. این مقاطع که همگی به اندازه های 12 متری برش خورده و به بازار عرضه می شوند، به طور معمول وزنی برابر با 125 کیلوگرم دارند. این مشخصات معمولا بر روی شاخه های تیر در پروسه تولید محصول حکاکی می شود تا خریدار در هنگام خرید از مشخصات فنی آن مطلع شود، پس حتما ضمن گرفتن تاییدیه از کارشناس فروش، وزن تیرآهن 12 را در هنگام تحویل چک کنید. ابعاد در این محصول شامل طول و ارتفاع می باشد.

وزن تیرآهن 14: وزن تیرآهن 14 همانند بسیاری از محصولات فولادی به‌ صورت استاندارد تعریف شده است. وزن یک شاخه تیرآهن ۱۴ با توجه به طول محصول برای آن تعریف می‌شود. برای تیرآهن‌ هایی که با طول استاندارد 14 متر به فروش می‌ رسند، وزن نهایی 155 کیلوگرم تعریف شده است. مرسوم‌ ترین نوع تیرآهن 14 در ایران با استاندارد IPE تولید شده و به فروش می‌ رسد. تیرآهن‌ های IPE دو نوع با نام‌ های انواع لانه زنبوری و دوبل را شامل می‌ شوند.

وزن تیرآهن 16: برای اطلاع از وزن هر شاخه تیرآهن 16، یکی از بهترین جدول‌ های وزن در سایت مرکزآهن در اختیار شما قرار داده شده است. وزن تیرآهن 16 برابر با 190 کیلوگرم است. این عدد برای یک تیرآهن 16 با استاندارد 12 متری تعریف شده است. برای اطلاع از قیمت تیرآهن 16 می‌توانید با کارشناسان مرکز آهن تماس حاصل فرمایید.

وزن تیرآهن 18: وزن تیرآهن 18 برابر با 226 کیلوگرم تعریف شده است. البته وزن این محصول با توجه به کارخانه تولید کننده و برند تولیدی کمی بالا و پایین می‌ شود. برای اطلاع از وزن تیرآهن 18 هر کارخانه ادامه مطلب را مطالعه کنید.

وزن تیرآهن 24: تیرآهن 24 به صورت استاندارد در شاخه‌ های 12 متری تولید شده و به فروش می‌ رسد. وزن هر شاخه تیراهن ۲۴ برای هر شاخه برابر با 368.5 کیلوگرم است. تیرآهن های 24 از جمله کاربردی ترین و پراستفاده ترین مصالح فلزی هستند. وزن تیر آهن ۲۴ با توجه به کارخانه تولیدکننده نیز در این مطلب از مرکزآهن اعلام شده است.

وزن تیرآهن 30: استاندارد تولید تیرآهن 30 IPE که همان استاندارد اروپا و آلمان می باشد. مقاطع تولید شده تحت این استاندارد دارای ضخامت های یکسان در سراسر محصول بوده و به شکل حرف انگلیسی I هستند. این مقاطع به طور استاندارد دارای ارتفاع بین 80 تا 600 میلی متر می باشند که به صورت شاخه های 12 متری برش می خورند. وزن یک شاخه تیرآهن 30 به طول یک متر برابر با 42.2 کیلوگرم و وزن شاخه تیرآهن 30 به طول 12 متر برابر با 506 کیلوگرم است.

دکمه بازگشت به بالا