اقتصادی

آمریکا گندم سرقتی سوریه را به عراق منتقل کرد

صنعا گفت: “كامیون ها غلات مسروقه را از طریق گذرگاه سمالكا در منطقه المالكیه در حومه هاساكا به شمال عراق منتقل كردند.

اشغالگران آمریکایی از گذرگاه سمالکا و گذرگاه غیرقانونی الولید برای انتقال ثروت غارت شده سوریه ، از جمله غلات و روغن استفاده می کنند.

نیروهای آمریکایی اشغالگر با کمک نیروهای دموکراتیک سوریه در مناطق مرزی سوریه در ماه های گذشته همچنان به سرقت مواد غذایی سوریه ادامه داده اند.

با شکست گروه تروریستی “داعش” به عنوان یک بازوی نظامی آمریکایی در سوریه در دسامبر 2017 ، نیروهای آمریکایی مستقیماً جایگزین سازمان شدند و از آن زمان به بعد ، نیروهای آمریکایی شروع به استخراج و سرقت نفت سوریه و ادامه کشتن اعضای سازمان. مردم این کشور

در سال های اخیر ، ایالات متحده مردم غربی را آزار می دهد و منابع نفتی آنها را در غرب آسیا ، به ویژه سوریه غارت می کند ، عملی که قبلا توسط سازمان تروریستی داعش انجام شده بود.

310 310

دکمه بازگشت به بالا