اقتصادی

تمام آموزش‌های دانشگاه پیام نور مجازی می‌شوند

مدیرکل دفتر گسترش آموزش وزارت علوم در گفت‌وگو با آنا؛

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم گفت: هیچ کدام از موسسات و دانشگاه‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی به صورت عام فعلا منحل نمی‌شوند، اما دانشگاه‌های پیام نور به صورت کاملا مجازی پیش می‌روند.

محمد مهدی دهقان مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: نوع و محتوای رشته‌ها در بخش معاونت دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تصویب می‌شود و دفتر گسترش آموزش عالی در این زمینه فعالیت‌های اجرایی سازی در دانشگاه‌های متقاضی را بر حسب شرایط انجام می‌دهد.

وی افزود: از آنجایی که برخی مشاغل در جامعه ضرورتی ندارند؛ بنابراین ایجاد رشته‌های جدید برای کسب و کار ضروری در قسمت آموزشی وزارت علوم در دست اقدام است.

دهقان تصریح کرد: مجوز تصویب موسسه جدید آموزش عالی و اضافه کردن دوره‌های جدید به مقاطع تحصیلی در در دفتر برنامه ریزی آموزش عالی تصویب می‌شود و فعالیت‌های اجرایی در دفتر گسترش آموزش عالی انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم ادامه داد: در حال حاضر برنامه وزارت علوم در حوزه آموزش عالی بحث توسعه دانشگاه‌ها مطرح نیست؛ چرا که طی ۴۰ سال اخیر رشد خوبی داشته ایم، مگر اینکه ضرورت و نیاز کشور مسیر دیگری را طلب کند.

دهقان با بیان اینکه ساماندهی موسسات از طریق ادغام دانشگاه‌ها با یکدیگر اولویت آموزش عالی است، تاکید کرد: کاهش تعداد داوطلبان حوزه آموزش عالی را مدنظر قرار داده ایم.

وی ادامه داد: بحث ساماندهی دانشگاه‌های غیر دولتی و غیر انتفاعی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته است تا اگر کیفیت پایینی دارند یا تخلفی انجام داده اند لغو امتیاز بگیرند یا جلوی فعالیتشان گرفته شود و موسساتی هم که بر اساس استاندارد‌ها فعالیت خود را ادامه می‌دهند را حمایت می‌کنیم.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم بیان کرد: دانشگاه پیام نور از طریق ادغام واحد‌ها ساماندهی می‌شوند تا در حوزه ماموریت گرایی ارتباط مناسبی بین دانشگاه‌های دولتی و پیام نور ایجاد شود.

دهقان افزود: ماموریت اصلی دانشگاه پیام نور از ابتدا توسعه آموزش‌های مجازی و غیر حضوری بوده است و قرار است که دانشگاه پیام نور از حالت حضوری و نیمه حضوری خارج شود و به صورت کاملا مجازی ادامه یابد که این موضوع یک تا دو ماه آینده نتایج خوبی را به ثمر خواهد بخشید.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم بیان کرد: از آنجایی که تمرکز دانشگاه‌های علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای به صورت تخصصی روی مهارت است؛ بنابراین درصورت ساماندهی، هم افزایی ظرفیت صورت می‌گیرد.

دهقان تاکید کرد: هیچ کدام از موسسات و دانشگاه‌های آموزش عالی دولتی و غیردولتی به صورت عام فعلا منحل نمی‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا