اقتصادیفعالان کسب و کار

مراحل طلاق یک طرفه از طرف زن

تمایل زوجین به خاتمه دادن به زندگی مشترک، اگر اختلافی در خصوص ، نفقه، جهیزیه و حضانت فرزندان باشد یا یکی از زوجین ناراضی باشد امکان صدور رای توافقی وجود ندارد و در صورت عدم موافقت یکی از آنها و اصرار طرف دیگر بر طلاق باید دادخواست طلاق یکطرفه به درخواست زوج یا زوجه داد.

اگر زن درخواست طلاق دهد و اگر مرد راضی به طلاق نباشد |برای درخواست طلاق باید کجا رفت نی نی سایت

۱. ثبت نام در سامانه تصمیم

اولین قدم برای درخواست طلاق از طرف زن ثبت نام در سامانه تصمیم برای گذراندن چند جلسه مشاوره قبل از طلاق است؛ برای این کار در ابتدا از طریق آدرس وارد سامانه تصمیم شده و از طریق گزینه دریافت نوبت وارد مراحل بعدی خواهید شد.

۲. گذراندن جلسات مشاوره قبل از طلاق

دومین قدم برای درخواست طلاق از طرف زن، شرکت در جلسات مشاوره قبل از طلاق است. برای طی کرن مراحل طلاق از طرف زن لازم است زن و مرد به مدت ۵ جلسه در این جلسات اجباری شرکت کنند که تقریبا 45 روز زمان میبرد؛ پس از پایان یافتن این جلسات در صورتیکه مشاور معتقد باشد ادامه زندگی برای این زوج غیرممکن است، گواهی عدم انصراف از طلاق را برای آنها صادر میکند.

لازم به ذکر است که برای شرکت در این جلسات به همراه داشتن مدارک شناسایی و کد رهگیری مربوط به ثبت نام در سامانه تصمیم الزامی است.

۳. ثبت درخواست طلاق

در ادامه روند مراحل درخواست طلاق از طرف زن، پس از شرکت در جلسات مشاوره و دریافت گواهی عدم انصراف از طلاق لازم است که زن درخواست طلاق خود را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند.

اگر بعد از شرکت در جلسات مشاوره اقدام به ثبت درخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی داشته باشید لازم است که گواهی عدم انصراف از طلاق را ضمیمه درخواست خود کنید.

اما در صورتیکه قبل از شرکت در جلسات مشاوره درخواست خود را ثبت کرده باشید، پس از صدور گواهی عدم انصراف از طلاق مستقیماً به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مربوطه فرستاده و درخواست طلاق از طرف زن ثبت می شود. پس از ثبت درخواست طلاق در دفتر خدمات الکترونیک قضایی، درخواست به دادگاه خانواده جهت رسیدگی به آن ارسال می شود.

۴. برگزاری جلسات دادگاه خانواده

پس از طی کردن مراحل ذکر شده در روند مراحل طلاق گرفتن از طرف زن به برگزاری جلسات دادگاه خانواده میرسیم. این مرحله با توجه به حضور یا عدم حضور مرد در دادگاه، نحوه دفاعیه زن و مرد از خود و عوامل دیگر میتواند پروسه طولانی و زمانبری داشته باشد.

همراهی یک که به قوانین اشراف کامل دارد میتواند این روند را تسریع بخشد و حاکم را برای صدور حکم طلاق با توجه به مفاد قانونی قانع کند.

۵. جاری شدن صیغه طلاق

آخرین مرحله در جریان مراحل طلاق گرفتن از طرف زن جاری شدن صیغه طلاق می باشد. پس از طی مراحل قبل و حضور در دادگاه در صورتیکه حاکم رای بر طلاق صادر کند، زن و مرد میتوانند به مدت ۶ ماه به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند.

  • لازم به ذکر است که برای مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق علاوه بر مدارک شناسایی زوجین، عقدنامه و حکم دادگاه مبنی بر طلاق، ارائه گواهی عدم بارداری زن نیز الزامی است.
  • همچنین مراجعه به دفتر ازدواج طلاق باید در بازه زمانی اتفاق بیافتد که دوران عادت ماهیانه زن نباشد.

مراحل طلاق توافقی بدون حضور زوجین

برای اینکه زوجین بتوانند حکم طلاق توافقی بدون حضور زن و مرد را دریافت کنند باید مراحل زیر طی کنند:

  1. اولین مرحله برای طلاق توافق این است که طرفین باید توافق‌های خود را به وکیل خود بگویند تا وکیل توافقنامه را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه بدهند.
  2. رفتن به جلسات مشاوره برای زوجین الزامی می‌باشد.
  3. زوجین باید گواهی عدم انصراف از طلاق را از مرکز مشاوره بهزیستی دریافت کنند که وکیل این کار را انجام خواهد داد.
  4. سپس وکیل باید گواهی عدم انصراف از طلاق را به همراه دادخواست به دادگاه ارائه بدهند تا به آن رسیدگی شود.
  5. به زوجین یا وکیل آنها پیامکی ارسال می‌شود که حاوی زمان رسیدگی پرونده آنها در دادگاه است اگر پیامک ارسال نشد با مراجعه حضوری به شعبه دادگاه از زمان وقت دادگاه خود مطلع شوند.

مرحله دوم مشاوره قبل از طلاق توسط زن

پس از این که زن در سامانه تصمیم برای طلاق ثبت نام کرد و وقت مشاوره گرفت باید 5 جلسه زن و شوهر در جلسات مشاوره قبل از طلاق شرکت کنند ، شرکت در این جلسات برای زوجین خواهان طلاق اجباری است . پس از اتمام جلسات مشاوره قبل از طلاق ، مشاوره اگر اعتقاد داشته باشد که ادامه زندگی برای زوجین غیر ممکن است گواهی عدم انصراف از طلاق را صادر می کند .

گواهی عدم انصراف از طلاق یا به زن خواهان طلاق داده می شود تا ضمیمه دادخواست طلاق کند یا اگر اول مرحله شرکت در جلسات مشاوره بعد از مرحله دادخواست باشد برای دفتر خدمات الکترونیکی که دادخواست در آن ثبت شده ارسال می شود .

مرحله سوم ثبت دادخواست طلاق از طرف زن

پس اینکه زن در سامانه تصمیم یا طلاق ثبت نام کرد و زوجین در جلسات مشاوره قبل از طلاق شرکت کردند اگر مشاور ادامه زندگی را برای زوجین غیر ممکن تشخیص دهد گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می کند . پس صدور این گواهی زن اگر دادخواست خود را در دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نکرده باشد به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند و گواهی عدم انصراف از طلاق را ضمیمه دادخواست طلاق به دفترخدمات الکترونیک ارائه می کند .

اما اگر قبل از رفتن به جلسات مشاوره و ثبت نام در سامانه تصمیم زن درخواست طلاق داده باشد و توسط دفتر خدمات اکترونیک به مشاوره فرستاده شده باشد بعد از این که مشاور گواهی عدم انصراف از طلاق صادر کرد این گواهی مستقیما به دفتر خدمات الکترونیک قضایی که دادخواست در آنجا ثبت شده فرستاده می شود .

پس از اتمام این مراحل دادخواست طلاق از طرف زن توسط دفتر خدمات الکترونیک به ثبت رسیده و از آن جا برای دادگاه خانواده جهت رسیدگی ارسال می شود .

مرحله چهارم خواندن صیغه طلاق و جدایی

آخرین مرحله از مراحل دادخواست طلاق از طرف زن خواندن صیغه طلاق و جدایی است . در صورتی رای طلاق به درخواست زن توسط دادگاه صادر می شود که زن بتواند دلایل خود مبنی بر طلاق را نزد دادگاه به اثبات برساند . پس از این که رای طلاق توسط دادگاه خانواده صادر شد زن باید با به همراه داشتن آزمایش عدم بارداری و درحالت پاکی یعنی عادت ماهیانه نبودن به دفتر ازدواج و طلاق جهت خواندن صیغه طلاق مراجعه کند .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مراحل درخواست طلاق در دوران عقد و نامزدی ؛ مدارک و مراحل آن به کانال تلگرام حقوق خانواده مراجعه کنید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی ما نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما عزیزان پیرامون مراحل درخواست طلاق از طرف زن ؛ مدارک و مراحل آن پاسخ دهند .

 

 

دکمه بازگشت به بالا