اقتصادی

مفاهیم علائم و رنگ ها در راهنمایی و رانندگی در ایران

آیا می ‌دانید 15 سوال آزمون آیین راهنمایی و رانندگی از 30 سوال از تابلوها طرح می شود؟  

یادگیری و شناخت دقیق و درست تابلو ها و علایم رانندگی تاثیر بسیار زیادی در رانندگی فرد گذاشته و باعث استفاده مناسب او از مهارت های رانندگی خواهد شد.

https://www.driveing.ir/boards/

هر رنگ در علائم عبور و مرور دارای معنی و مفهوم خاصی بوده، که در زیر به آن اشاره شده است:

https://www.driveing.ir/traffic-sign-colors/

1- رنگ قرمز: منع کننده یا ایست.

2- رنگ نارنجی: راهنما برای مناطق اداری و آموزشی وخدماتی.

3- رنگ قهوه ای: راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری.

4- رنگ سیاه و سفید: علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راهها.

5- رنگ سبز: حرکات مجاز، راهنمای مسیر در بزرگ راهها و اماکن مذهبی.

6- رنگ آبی: راهنمای خدمات، حرکات مجاز، علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزادراهها.

7- رنگ زرد: هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی و یا تعمیر و نگهداری.

یادگیری حق تقدم ایین نامه رانندگی

https://www.driveing.ir/right-to-advance/

پس از قبولی در دو مرحله آزمون آیین نامه رانندگی که نشانه از تسلط شما بر قوانین راهنمایی و رانندگی و نکات فنی خودرو است، باید در آزمون شهر یا همان آزمون عملی رانندگی شرکت کرده و نمره حد نصاب قبولی را به دست آورید. سوالات آیین نامه اصلی فنی بخشی از سوالات است که تمرکز خود را بر مسائل کاربردی فنی ماشین قرار داده است. لذا بر آن شدیم تا توسط این وب سایت آموزش صحیح رانندگان و ارتقا آگاهی آنان به مقررات و چگونگی استفاده بهینه از وسیله نقلیه و راه به متقاضیان دریافت گواهینامه بتوانیم در کسب مهارت ها ، هوشیاری و آشنایی آنان با قوانین عبور و مرور کمک کذده و در کاهش ضایعات و حوادث رانندگی سهمی ( هرچند کوچک ) داشته باشیم.

به طور مثال، راه های فرعی و اصلی، تابلوها و علائم خطر و احتیاط، انواع علائمی که در کنار خیابان ها و جاده ها یا مسیر پیاده روها نصب می شوند و آشنایی با انواع وسایل نقلیه و تقدم عبور هر یک از آن ها در موقعیت های مختلف، تنها بخشی از مهم ترین موارد تست آیین نامه اصلی هستند. بسته طلایی مهم ترین و سخت ترین نمونه سوالات آزمون آیین نامه رانندگی را دارد

کتاب آیین نامه رانندگی خیلی حجمش زیاده ؟ قبولی در آزمون آیین نامه رانندگی یکی از مراحل اولیه دریافت گواهینامه است که اتفاقا باید آن را در شمار گام های اصلی و مهم موفقیت در گرفتن گواهینامه بدانیم. گواهینامه صادره ازایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسوب میشودو یا آن کشور از متعاهدین کنوانسیونهای ۱۹۶۸ وین راجع به مقررات عبور و مرور درراهها و علایم راهها به شمار میآید، با رویت اصل گواهینامه خارجی و با احرازسلامت جسمی و روانی درخواست کننده صورت میپذیرد.

در موارد دیگر تبدیل گواهینامههای رانندگی با تأیید وزارت کشور صورت میپذیرد. شما بعداً برای گرفتن وقت واکسیناسیون به آن نیاز خواهید داشت. شما میتوانید یک نفر را برای کمک با خود بیاورید. نصب آگهی یا علامت یا تابلو یا وسایلی که دارای شباهت با علایم و یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی باشند یا از آنها تقلید شود و یا منظور از آن هدایت و کنترل وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی باعث جلوگیری از رؤیت علایم و تابلو و وسایل راهنمایی و رانندگی گردد و همچنین نصب چراغهای رنگی تبلیغاتی در مجاورت چراغهای راهنمایی به طوریکه موجب اشتباه رانندگان گردد ممنوع است. میشود و در صورت نداشتن صلاحیت رانندگی، گواهینامه ابطال میگردد.تبصره- در صورت کشف نقص عضو موثر، از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیسراه، گواهینام هرانندگی اخذ و تا زمان بررسیهای پزشکی و اعلام امکان صدورگواهینامه مجدد، دارنده گواهینامه حقرانندگی ندارد.

حالا که با انواع سوالات آیین نامه رانندگی آشنا شدید اگر میخواهید قبولی 100% خود را در آزمون آیین نامه رانندگی تضمین کنید شاید به نمونه سوالات آیین نامه نیاز داشته باشید. شما میتوانید برای خود یا دیگران مثل والدین یا پدربزرگ/مادربزرگ ثبتنام کنید. در همین رابطه مهمترین شرط برای رانندگی براساس قوانین راهنمایی و رانندگی در کشور ما داشتن 18 سال تمام است. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی و رانندگی تعیین میگردد (پیوست شماره۲).

تبصره ۳- مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سلامت جسمی و روانیدرخواستکنندگان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشکی توسط کارگروهی متشکلاز نمایندگان وزارتخانههای کشور، راه و ترابری. تبصره ـ در صورت کشف نقص عضو مؤثر از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و عدم قید آن در گواهینامه رانندگی، گواهینامه رانندگی اخذ میشود و تا زمان بررسیهای پزشکی و اعلام امکان صدور گواهینامه مجدد، دارنده گواهینامه حق رانندگی ندارد.

مدت زمان اعتبار گواهینامه بین المللی صادره توسط کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ایران یک ساله و سه ساله بوده و بر خلاف گواهینامه بین المللی رانندگی آمریکا، کارت مغناطیسی هوشمند ندارد و غالبا هموطنانی که با این نوع گواهینامه بین المللی به سفر رفته اند، در بسیاری از کشورها از پذیرش کردنشان خودداری شده است و اعتبار آن با اعتبار گواهینامه های بین المللی صادره توسط سازمان جهانی اتومبیلرانی در آمریکا قابل مقایسه نمی باشد. ماده ۲۶- هرکس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید بایدگواهینامه متناسبرانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد.با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار میشود. باید دقت داشت که با برگه رسید نمی توان رانندگی کرد و این کار تخلف به حساب می آید.

شماره بهداشت فردی خود را در پشت گواهینامه رانندگی بریتیش کلمبیا یا BC Services Card ببینید. تبصره – دارندگان گواهینامه رانندگی کشورهای غیر از متعاهدین کنوانسیونهای ۱۹۶۸وین (قانونالحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جادهها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها ـ مصوب ۱۳۵۴)، بایدترجمه معتبر گواهینامه را همراه داشته باشند. ماده ۳۹- راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که گواهینامه رانندگی اشتباه یاناقص صادر شدهباشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص، گواهینامه صحیحرا صادر و به وی بازگرداند.

مفهوم شکلها در علائم عبورو مرور

1- هشت گوشه: تنها برای تابلوهای ایست و توقف

2- پنج گوشه با نقطه راس فوقانی: علائم هشدار برای دبیرستان و مدرسه

3- مستطیل افقی: اکثرا برای تابلوهای راهنما و هشدار( خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری)

4- مثلث متساوی الاضلاع (نشسته روی قاعده):نشانه و علامت هشدار دهنده برای خطر

5- مثلث متساوی الاضلاع (نشسته روی یک راس):فقط برای رعایت حق تقدم

6- مستطیل پرچمی: برای علائم راهنما

7- مستطیل قائم: برای تابلوهای خدماتی و دستوری

8- لوزی (مربع نشسته روی یک راس): شروع و پایان حق تقدم مسیر

9- دایره: علامت دستوری و بازدارنده

دکمه بازگشت به بالا