اقتصادی

واکنش ایران به اظهارات مداخله جویانه اروپایی‌ها

در امور داخلی ایران در دخالت دولت ایران تردیدی نیست.

وزارت امور خارجه در گذشته و دخالت در امور داخلی مانند رسانه های کردی به عنوان یک کارزار مسلحانه و خرابکارانه که حتی با حضور ده ها رژیم غربی قابل تحمل نیست زیرا فرصتی برای آن وجود ندارد. آنها به ایران برگردند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعلام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت اجرای مجازات اعدام و اعدام را بر عهده دارد.

در صفحه توئیتر وزارت امور خارجه آمده است: ایران در رویارویی با کلاهبرداری، پایان خوش نشینی و پایان خروج و درگیری با خودروهای مقامات غربی، حتی معترضان مسالمت آمیز و مسالمت آمیز، با پلیس خشن. خدمات، با قوانین متناسب و استاندارد در برابر تقلب در اتاق خود. آنها امر صالحین روند قادی ناز صدیق است. در مورد امنیت عمومی، خط قرمز مایل به قرمز نیست.

در وزارت امور خارجه تأیید شد که یک کارزار مسلحانه و خرابکارانه وجود دارد که حتی اگر دوازده رژیم غربی فرصت حمله به ایران را داشته باشند، قابل تحمل نیست. غرب پيده تا جاي نمايان كردن دوست خوب نيست از ميزباني پشتيباني و تعليق پايه هايش غبارآلود.

پایان پیام/

دکمه بازگشت به بالا