ورزشی

پیگیر رد صلاحیتم برای انتخابات فدراسیون فوتبال هستم – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگاران آنلاین ، اسامی افرادی که برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال تایید شده اند اعلام شد. در میان این اسامی ، نام چندین نفر از جمله فریدون اصفهانیان ، عضو هیئت مدیره فعلی ، دیده نمی شود.

اصفهانی ها برای حضور یک بار دیگر در هیئت مدیره ثبت نام او بازنشسته شده و هست ، نمی تواند برای انتخابات بعدی صلاحیت داشته باشد. با این حال وی در مصاحبه با آنلاین گفت که این موضوع را پیگیری خواهد کرد!

سئول و پاسخ خبرنگار آنلاین با فریدون اصفهانیان اکنون او همچنین رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال است ، به شرح زیر:

* دلیل تأخیر شما در شرکت در انتخابات چیست؟

– اجازه دهید من؛ فعلا نظری ندارم دنبال می کنم.

* نام کاندیداهای تایید شده ابتدا در کمیته اصلی و سپس در کمیته استیناف انتخابات بررسی شده است. دقیقاً کجا مدارک را دنبال می کنید؟

– بیایید ببینیم چه کار می کنیم. ما دنبال می کنیم!

* با این پیگیری ، می توان صلاحیت شما را تأیید کرد؟

– بذار ببینیم چه اتفاقی میافتد.

* شما را از بحث بازنشستگی یا مارک تجاری رد نمی کند ولمت ها این مربوط به؟

– بذار ببینیم چه اتفاقی میافتد!

* چه مدت وضعیت شما مشخص خواهد شد؟

– ما دنبال می کنیم!

دکمه بازگشت به بالا