اقتصادی

یأس و آشفتگی در خاندان سلطنتی بریتانیا/ ویلیام و کیت عهده‌دار نقش حیاتی

به گزارش اخبار ورزشی در ادامه این گزارش آمده است: پنج عضو مهم خانواده سلطنتی، از جمله ملکه، شاهزاده فیلیپ، شاهزاده هری و مگان و شاهزاده اندرو، به دلایل مختلف و به طور عمومی دیگر بخشی از زندگی سلطنتی بریتانیا محسوب نمی شوند.

یأس و آشفتگی در خاندان سلطنتی بریتانیا/ ویلیام و کیت عهده‌دار نقش حیاتی

در حالی که پادشاه تحت معالجه قرار می گیرد یک قدم دیگر از وظایف خود دور می شود و انتظار می رود که ویلیام بخشی از مسئولیت ها را برای پدرش به عهده بگیرد. این امر پس از درگذشت ملکه الیزابت و شاهزاده فیلیپ و همچنین کم رنگ شدن حضور شاهزاده هری، مگان مارکل و شاهزاده اندرو در کنار خاندان سلطنتی رخ می دهد.

نقش ویلیام و کیت در خاندان سلطنتی احتمالاً هرگز به این اندازه حیاتی نبوده است.

311311

دکمه بازگشت به بالا