ورزشی

اعضای شورای فنی بوکس در رده بزرگسالان مشخص شدند

به گزارش شفاف، با اعلام سیدابراهیم موسوی، مدیر تیم های ملی بوکس، اعضای شورای فنی رده سنی بزرگسالان برای برنامه ریزی بهتر برای حضور در مسابقات آتی مشخص شدند.

مدیر تیم های ملی با اشاره به این خبر گفت: با ارسال بخشنامه ای به تیم های استانی بوکس سراسر کشور با توجه به پیش بینی رویدادهای بزرگی مانند بازی های جهانی، آسیایی، آسیایی و انتخابی المپیک است. مسابقات انتخابی تیم ملی بوکس با حضور مسابقات قهرمانی کشور امسال در استان تهران برگزار می شود و با همفکری صورت گرفته تصمیم داریم اعضای شورای فنی این رده سنی را انتخاب کنیم تا برای مسابقات پیش رو آماده شویم. رویدادها با برنامه نویسی نوشته شده

وی در ادامه افزود: شورای فنی در رده سنی بزرگسالان قرار است با ترکیبی از متخصصان این حوزه کار خود را آغاز کند که انتظار می رود این شورا در خصوص بررسی و اعلام نظر در خصوص اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های آتی اقدام کند. در این رده باید با فدراسیون همکاری کند تا تفاوت محسوس را در این زمینه ببینیم.

مدیر تیم ملی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن برنامه های پیش رو در سایر رده های سنی نیز شورای فنی را تشکیل خواهیم داد.

اسامی این شورا که زیر نظر حسین قالی نهرودی پشکسوت بوکس کیشورمان کار خود می باشد به شرح زیر است:

عبدالرضا انصاری، همایون امیری، اکبر عهدی، علیرضا آستاکی، بیژن بتمانی، امید رشید، احسان روزبهانی، محمد ستارپور، مرتضی شیری، محمدرضا صمدی، اصغر کاظمی، فروتن گل آرا، اسفندیار محمدی، علی مظاهری، رضا موزادی. انوشیروان نوریان و محمود نهتانی

منبع: فارس

دکمه بازگشت به بالا